Stiftelsesejendommen

Bliv skrevet op til ejendommen

Vognmandslauget har helt tilbage i 1930´erne ladet opføre en privat boligudlejningsejendom i Brønshøj på adressen Fjenneslevvej/Astrupvej.

Det oprindelige formål med ”Stiftelsesejendommen” var at fungere som aftægtsboliger for ældre vognmænd der var medlemmer af Vognmandslauget. I dag er praksis dog også åbnet for børn, efterkommere og personer med relationer til Vognmandslauget.

Vi gør opmærksom på denne facilitet, da det er muligt at lade sig opskrive til ventelisten i ejendommen, mod et årligt ventelistegebyr på kr. 250,-.

Er du – eller en familierelation – interesseret i dette, kan der rettes henvendelse til sekretariatet med angivelse af navn, adresse, e mail og relation til Vognmandslauget. Når ventelistegebyret er indbetalt, vil man være aktiveret på listen.

Der er 42 lejemål i ejendommen, alle 2 værelses lejligheder i størrelsen 49 til 57 kvm. Huslejeniveuaet ligger pt. på godt kr. 5.500,- – 6.000,- pr. måned, afhængig af størrelse og istandsættelser. Udskiftning af lejere er begrænset, så der kan ikke siges noget generelt om ventetider, men man bør typisk væbne sig med tålmodighed !

Er du interesseret i at blive skrevet op i ejendommen til en lejlighed kan dette ske ved at kontakte Ejendoms Administrator Charlotte B. Jensen på tlf. 33 43 27 59 mellem kl. 10:00 og 14:00 Eller skriv til Charlotte på charlotte@hfk.dk.

Kontakt os

Er du interesseret i at blive en del af Vognmandslauget, så kontakt os igennem formularen her.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon: +45 33 21 24 14

Husorden – ejendommen Fjenneslevvej / Astrupvej, 2700 Brønshøj

Der henvises også til lejekontrakten og lejeloven

Benyttelse af lejligheder og lokaler

 1. Lejer skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller skade i lejligheden og dennes installationer
 2. Vask, tøjtørring og tæppebankning må kun finde sted i vaskekælderen kl. 8.00 – 23.00. Tøjtørring samt luftning af sengetøj, tæpper og lignende fra vinduer eller altaner er ikke tilladt
 3. Vandspil skal udgås. Sørg altid for, at toilet og vandhaner ikke løber. Der må ikke smides noget i toiletkummen, der kan stoppe afløbet
 4. Parketgulve må kun bones, lud- eller oliebehandles, når de ikke er lakbehandlede. Kun ubehandlede og lakbehandlede gulve må efterbehandles med lak. Ved maling og tapetsering må kun anvendes lyse, neutrale farver.
 5. Benyttelse af radio, tv, musikanlæg, symaskiner, musikinstrumenter o. lign, skal ske under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt undgås i tiden 23.00 – 06.00. Skal du holde fest, der ikke slutter kl. 23.00, er det god stil at advare dine medbeboere, samt udlevere dit tlf. nr., evt. ved opslag på tavlen.

Boremaskiner og slagværktøj må kun benyttes under hensyn til de øvrige beboere og bør normalt ikke benytte i tiden 20.00 – 08.00. Har du behov for at arbejde med maskiner efter kl. 20.00, så rådfør dig med dine medbeboere, om de vil kunne acceptere dette

 1. Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til udlejeren
 2. Det er forbudt at holde hund, kat eller andre dyr i det lejede, jf. lejekontraktens § 10
 3. Det er forbudt at anbringe fuglebræt eller lignende ud for vinduer eller lignende ud for vinduer eller altaner, ligesom det er forbudt at fodre herreløse fugle, katte eller andre dyr på ejendommens område

Benyttelse af fællesarealer

 1. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til udlejer hurtigst muligt
 2. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald, der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning

Erhvervsvirksomheder skal selv fjerne eget erhvervsaffald

 1. Kasserede møbler, papkasser o. lign. må ikke sættes på/i trapper, gange, lofter, kældre og gård
 2. Hvis trapper, gange, murværk o. lign. svines til, skal den lejer, der har ansvaret herfor, omgående gøre rent
 3. Cykler og knallerter må ikke tages med op i lejlighederne
 4. Hoved- og kælderdøre skal holdes lukkede. Vinduer i loftrum, tørrerum og kælderrum skal holdes lukkede, når vejret gør det nødvendigt. De lejere, der har brugsret til rummene, har ansvaret herfor
 5. Vaske- og tørrerum benyttes af lejerene efter en af udlejer fastsat turnus. Efter benyttelsen skal rummene afleveres i brugbar og rengjort stand
 6. Leg og ophold på fællesarealer skal ske under rimelig hensyntagen til de øvrige
 7. Knallerter, motorcykler o. lign. må ikke startes i gården
 8. Radio- og fjernsynsantenne må kun anbringes efter forudgående aftale med udlejer og på nærmere fastsatte betingelser. Anbringelse af antenner på tørrelofter og andre fællesrum er ikke tilladt