Medlemskab i Vognmandslauget

– din personlige sikkerhedssele

Et medlemskab i Vognmandslauget også er din indgang til det brede udvalg af services, som gælder personlig rådgivning på områder du står og har behov for at vide mere om.

Vognmandslaugets historie

Vognmandslaug er landets ældste vognmandsorganisation, stiftet i 1478. Lauget varetager såvel arbejdsgiverinteresser som merkantile interesser for ca. 320 vognmandsvirksomheder. Vognmandslauget er en fusion mellem Kjøbenhavns Vognmandslaug, Søndre Birks Vognmandsforening og Roskilde Egnens Vognmandsforening. Denne sammenlægning har skabt en stærk forening bl.a. overfor Regioner og Kommuner.

Søndre Birks Vognmandsforening blev stiftet i 1929 af en række vognmænd fra både Nordre Birks Vognmandsforening og Kjøbenhavns Vognmandslaug. Disse vognmænd mente, at man med oprettelsen af en forening i det sydlige københavnsområde bedre kunne varetage lokalområdets interesser.

I den sidste fjerdedel af 1900-tallet blev mange vognmandsforretninger trængt ud i omegnskommunerne, dels på grund af pladsmangel dels på grund af skærpede krav fra det offentlige. Da begrebet lokalkørsel og lokalinteresser derfor efterhånden fortonede sig, fandt vognmændene ingen rimelig grund til at opretholde 2 foreninger, der stort set udførte det samme arbejde for deres medlemmer. Den 1. januar 1995 blev Søndre Birks Vognmandsforening og Kjøbenhavns Vognmandslaug fusioneret. Senere samme år den 1. april 1995 kom Roskilde Egnens Vognmandsforening med i sammenslutningen.

Vognmandslauget er medlem af DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK, (DTL), der har over 3.000 medlemmer over hele landet. Det af DTL, hver måned, udgivne blad “DTLmagasinet” tilsendes samtlige vore medlemmer. Vognmænd med ansatte kan tillige vælge mellem medlemskab af DTLs ARBEJDSGIVERFORENING eller ARBEJDSGIVERFORENINGEN TRANSPORT OG LOGISTIK (ATL).

Lauget er nationalt medlem af Dansk Transport og Logistik.

Medlemsfordele

Som medlem af Vogmanslauget kan du bruge DTL, ATL og Dansk Erhvervs medlem fordele.
Klik på dem hver for at læse mere, eller lad os hjælpe dig med overblikken.

Hvordan bliver jeg medlem?

Medlemsfordele

Medlemsoversigt

Stiftelsesejendommen

Laugsforsamlingen

Kontakt os