Vognmandslaugets historie

Vognmandslaug er landets ældste vognmandsorganisation, stiftet i 1478. Lauget varetager såvel arbejdsgiverinteresser som merkantile interesser for ca. 320 vognmandsvirksomheder. Vognmandslauget er en fusion mellem Kjøbenhavns Vognmandslaug, Søndre Birks Vognmandsforening og Roskilde Egnens Vognmandsforening. Denne sammenlægning har skabt en stærk forening bl.a. overfor amter og kommuner.

Søndre Birks Vognmandsforening blev stiftet i 1929 af en række vognmænd fra både Nordre Birks Vognmandsforening og Kjøbenhavns Vognmandslaug. Disse vognmænd mente, at man med oprettelsen af en forening i det sydlige københavnsområde bedre kunne varetage lokalområdets interesser.

I den sidste fjerdedel af 1900-tallet blev mange vognmandsforretninger trængt ud i omegnskommunerne, dels på grund af pladsmangel dels på grund af skærpede krav fra det offentlige. Da begrebet lokalkørsel og lokalinteresser derfor efterhånden fortonede sig, fandt vognmændene ingen rimelig grund til at opretholde 2 foreninger, der stort set udførte det samme arbejde for deres medlemmer. Den 1. januar 1995 blev Søndre Birks Vognmandsforening og Kjøbenhavns Vognmandslaug fusioneret. Senere samme år den 1. april 1995 kom Roskilde Egnens Vognmandsforening med i sammenslutningen.

Vognmandslaug er medlem af DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK, (DTL), der har over 3.000 medlemmer over hele landet. Det af DTL, hver måned, udgivne blad “DTLmagasinet” tilsendes samtlige vore medlemmer. Vognmænd med ansatte kan tillige vælge mellem medlemskab af DTLs ARBEJDSGIVERFORENING eller ARBEJDSGIVERFORENINGEN TRANSPORT OG LOGISTIK (ATL).

Lauget er nationalt medlem af Dansk Transport og Logistik.