Nye regler træder snart i kraft ved råden over vejareal på privatveje.

Man har fundet ud af at det er ulovligt, når kommunen giver tilladelse til råden over vejareal på privatveje, uden tilladelse fra vejens ejer. Vejens ejer kan være boligforeninger eller vejlaug, men også andre ejere. Når man ansøger kommunen om råden over vejareal, skal man derfor regne med en sagsbehandling på ca. 15 dage. Der opfordres dog til, at man selv opsøger vejens ejer om en fuldmagt til at bruge vejen. Fuldmagten skal herefter sendes til kommunen, som dokumentation for ejerens tilladelse. Kommunens sagsbehandling vil i disse tilfælde være meget kortere.

For at finde ud af om det er en privatvej eller kommunalvej, kan man benytte ”Københavnerkortet” på København Kommunes hjemmeside. Her vil man kunne se farven på vejen, der indikerer hvilken type vej det er. Man kan også se vejens matrikelnummer, som så kan bruges til at gå i Tingbogen og finde vejens ejer.

Dette er kun, i første omgang København Kommune, men hvis det også i andre kommuner tolkes som lovkrav, kan det sprede sig til andre kommuner.