Referat fra Laugsforsamling, samt Oldernmandens beretning fra samme 24. marts 2022

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Den 24. marts afholdt vi Laugsforsamling 2022 i Moltkes Palæ.

Vedlagt følger referatet fra Laugsforsamlingen, samt Oldermandens beretning fra samme.

Med venlig hilsen
Anders Due
Direktør
Vognmandslauget