01.februar 2021

Laugsforsamling 2021 udskydes

Kære medlemmer af Vognmandslauget

 

Som mange måske har læst i det seneste nummer af DTL Magasinet, har bestyrelsen valgt at udskyde vores laugsforsamling til en gang i maj måned.

 

I henhold til laugsartiklerne skal laugsforsamlingen være afholdt inden udgangen af marts måned. Begrundelsen for bestyrelsens beslutning er, at vi mener og føler, at laugsforsamlingen skal gennemføres i form af fysisk tilstedeværelse og ikke ved hjælp af diverse digitale muligheder. Fysisk tilstedeværelse vil uden tvivl give medlemmerne meget større og bedre muligheder for dialog og tilkendegivelser, for ikke at glemme det sociale samvær, som er lige så vigtigt.

 

Ved en udskydelse til maj måned tror vi på, at forsamlings forbuddet igen er steget fra de nuværende 5 førhen 8 og 10, til et antal, hvor vi med sindsro er sikre på, at alle vores medlemmer ville kunne møde op,  og også vil gøre det.

 

Valget af maj måned er bl.a. valgt, fordi vi forventer, at en god del af vores medlemmer er blevet vaccineret til den tid, så en evt. smitte risiko er blevet kraftig reduceret for ikke at sige fjernet.

 

Vi vil selvfølgelig overholde § 12 i laugsartiklerne, med hensyn til indvarsling 8 dage forinden og bekendtgørelse i DTL Magasinet og skriftlig tilsigelse.  Vi bytter bare marts måned ud med maj måned.

Datoen for den nye laugsforsamlig vil blive meddelt så hurtigt, som det er os muligt.

Så i disse coronatider kan man kun sige: don´t cry – keep smiling J og håbe på, det hjælper.

 

 

Med venlig hilsen

Vognmandslauget

 

 

Jørgen K. Jensen

Oldermand


04.januar 2021

Oldermandens Nytårshilsen 2021

Til:                       Vognmanslaugets medlemmer

 

Med ønsket om et godt nytår, vedlægges her Oldermand Jørgen K. Jensens Nytårshilsen 2021.

 

Med venlig hilsen

  

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


21.december 2020

Glædelig jul og godt nytår


12.oktober 2020

Referat fra Laugsforsamling 2020

Vedlagt følger referat fra Laugsforsamling 2020, afholdt den 24. september.

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


28.september 2020

Laugsberetning 2020

 

 Torsdag den 24. november afviklede vi – efter en udskydelse fra marts – årets Laugsforsamling.

 

Hermed vedlægges Oldermandens Laugsberetning.

 

 

Laugsbestyrelsen efter Laugsforsamlingen består af:

 

Oldermand                                 Jørgen K. Jensen

Viceoldermnand                          Henrik Tofteng

Bisidder                                     Steen Tofteng     (genvalgt)

Bisidder                                     Winnie Grant      (genvalgt)

Bisidder                                     Steen Heick

Bisidder                                     Lars Mouritsen

Bisidder                                     Lykke M. Jensen

Bisidder                                     René Lausten, RL Trans   (indvalgt)

Suppleant                                  Majbrit Hald, Lastbilcentralen   (indvalgt)

 

Niels Kjærgaard var på valg, men ønskede ikke genvalg.

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


18.august 2020

Invitation til Medlemsmøde 1. september

Tirsdag den 1. september kl 18.00, hos Scania Danmark A/S i Holbæk

 

Mødet omhandler Politiets kontrol af tunge køretøjer, og kan således ses i direkte forlængelse af vort eget medlemsmøde i februar med Jacob Forman om samme emne, se vedlagte invitation.

 

Da meget er ændret hen over foråret afledt af Corona, henstiller arrangørerne at man respekterer nedenstående:

 

 ”Det er en enestående mulighed som Sjællands vognmands-forening har fået, hvorfor vi også vil invitere andre sjællandske vognmands-foreningers medlemmer til at deltage – på samme betingelser som medlemmerne af Sjællands Vognmands forening KUN 1 DELTAGER FRA HVERT FIRMA.

 

Vi ved alle at hvis smittespredningen udvikler sig i for negativ retning – kan myndighederne igen nulstille alt igen!

 

Tilmelding kan ske via Sjællands Vognmands-forenings hjemmeside http://www.xn--sjllandsvognmandsforening-3fc.dk/  ”

 

 

Samtidig benytter vi lejligheden til at minde jer om årets Laugsforsamling, der bliver afviklet torsdag den 24 september.  I har modtaget invitationen, så meld jer nu gerne til J.

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


25.maj 2020

Euromaster Sidste udkald med billigt tilbud før sommerferien

Fra Euromaster har vi modtaget vedlagte tilbud på dæk til lastbiler.

 

Hvis du er interesseret, da venligst tag kontakte direkte til Søren Brinck / Euromaster.

 

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 

 

 

 

Golden Crown Tilbuddet.

 

 Til de af Jeres medlemmer, som ikke har købt, er der stadig en mulighed resten

af Maj måned. 

 

Håber at I vil hjælpe med at sende dette tilbud ud, til gavn for en presset periode,

og en andet Danmark.

Tilbud Lastbiler

Tilbud Jordbiler

 

Tusind tak for hjælpen.

 

--

Med venlig hilsen

Søren Brinck

Salgschef Heavy

 

 

04.maj 2020

Corona Status, slut uge

Her ved udgangen af uge 18 er vi alle stadig påvirket af Corona-situationen, og det ligner et langt træk fremad.

 

Vi har også i indeværende uger, samlet nogle af de centrale link med relevans for vognmænd, alle i senest opdaterede version:

 

Gradvis genoplukning:

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund

 

Næste væsentlige dato synes at være 10. maj, hvor yderligere lempelser forventes at blive åbnet.

  

Tilskudsordninger iværksat:

 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

I løbet af indeværende uge har det været et øget pres fra flere sider for at speede op på udbetalinger af opnåede hjælpeordninger, som vi er orienteret vil regeringen imødekomme dette ønske snarest.

 

I sidste skrev vi at 3F og de toneangivende arbejdsgiverorganisationer har forlænget aftalen om hjemsendelse uden løn til 31. maj, dette gjaldt, og gælder for chauffører, hvorimod der ikke er opnået enighed med Dansk Metal fsa. mekanikere.

 

Specifikt om vejtransport, fra Færdselsstyrelsen:

 

https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/03/Corona-krisen-Overblik-over-indsatser-p%C3%A5-vejtransportomr%C3%A5det

 

Seneste nyt herfra er i dag 1. maj, hvor frister for udløb af bla. EU kvalifikationsbeviser der udløber fra 1. maj og frem til 1. juni i år, nu får fristforlængelse til 31. oktober, se denne fane om reglerne:

 

https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/05/Gyldigheden-p%C3%A5-en-r%C3%A6kke-kort-og-beviser-bliver-forl%C3%A6nget

 

  

Retningslinjer for Chaufører og Varemodtagere (er tillige optrykt i seneste nr af DTL Bladet, april 2020):

 

http://dtl.eu/presserum/nyheder/2020/marts/covid-19-anbefalinger-ved-modtagelse-og-afsendelse-af-gods/

 

  

Myndighedernes officielle Corona side:

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Alle ovenstående link giver adgang til en række væsentlige forhold om Corona effekter mv. Er du i tvivl om et helt konkret underemne, er du velkommen til at kontakte os.

 

Denne information lægges efterfølgende på Vognmandslaugets hjemmeside: https://vognmandslauget.dk/

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


30.april 2020

Euromaster Tilbud med lang kredit

Fra Euromaster har vi modtaget vedlagte aktuelle dæk-tilbud.

Til lastbiler

Til Jordbiler 

Hvis du er mere interesseret, så kontakt Søren Brinck direkte.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


24.april 2020

Corona Status, uge 18

Her i uge 18 er vi stadig påvirket af Corona-situationen, også selvom der nu er meldt ud om den langsom genoplukning af Danmark.

 

Vi har, som i tidligere uger, samlet nogle af de centrale link med relevans for vognmænd, alle i senest opdaterede version:

 

Gradvis genoplukning:

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund

 

  

Tilskudsordninger iværksat:

 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

der er to væsentlige ændringer siden vi skrev ud i sidste uge:

 • Muligheden for at modtage lønkompensation er nu udvidet til den 8. juli. Ønsker man at gøre brug af den nye frist, skal der ansøges på ny.
 • 3F og de toneangivende arbejdsgiverorganisationer har forlænget aftalen om hjemsendelse uden løn til 31. maj.

 

 Specifikt om vejtransport, fra Færdselsstyrelsen:

 

https://www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/03/Corona-krisen-Overblik-over-indsatser-p%C3%A5-vejtransportomr%C3%A5det

  

Retningslinjer for Chaufører og Varemodtagere (er tillige optrykt i seneste nr af DTL Bladet, april 2020):

 

http://dtl.eu/presserum/nyheder/2020/marts/covid-19-anbefalinger-ved-modtagelse-og-afsendelse-af-gods/

 

 

Myndighedernes officielle Corona side:

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

 Alle ovenstående link giver adgang til en række væsentlige forhold om Corona effekter mv. Er du i tvivl om et helt konkret underemne, er du velkommen til at kontakte os.

  

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


20.april 2020

Corona Status, uge 17

Her ugen efter påske er vi stadig påvirket af Corona-situationen, også selvom der nu er meldt ud om den langsom genoplukning af Danmark.

 

Vi har, som i tidligere uger, samlet nogle af de centrale link med relevans for vognmænd, alle i senest opdaterede version:

 

Gradvis genoplukning:

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund

  

Tilskudsordninger iværksat:

 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

Specifikt om vejtransport, fra Færdselsstyrelsen:

 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

  

Retningslinjer for Chaufører og Varemodtagere (er tillige optrykt i seneste nr af DTL Bladet, april 2020):

 

http://dtl.eu/presserum/nyheder/2020/marts/covid-19-anbefalinger-ved-modtagelse-og-afsendelse-af-gods/

 

  

Myndighedernes officielle Corona side:

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

 Alle ovenstående link giver adgang til en række væsentlige forhold om Corona effekter mv. Er du i tvivl om et helt konkret underemne er du velkommen til at kontakte os.

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


14.april 2020

Vognmandslauget informerer: Corona Status medio uge 15

Uge fire under ”Corona vilkår” går nu ind i påskedagene, og vi kører i Vognmandlauget med reduceret kraft. Det vil dog stadig være muligt at både maile og kontakte undertegnede pr telefon i påskedagene.

 

Seneste nyt er den delvise oplukning af Danmark, som varslet af Statsministeren på gårdsdagens pressemøde.

 

De væsentligste elementer i genoplukningen kan ses her:

 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne/foerste-trin-i-kontrolleret-genaabning-af-det-danske-samfund

 

Som i tidligere uger bringer vi også nogle af de væsentligste link henvisninger her:

 

Tilskudsordninger iværksat

 

Se:                    

 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

Onsdag den 25.marts åbnede Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til lønkompensation, linket hertil er således:

 

                https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguide

 

 

Bemærk også, at støtteordningerne nu er udvidet med en model der gælder for enkeltbilsvognmænd uden ansatte.

 

I indeværende uge blev der åbnet for ansøgninger for selvstændige for dækning af driftstab – forudsætningen er mindst 40% omsætningsnedgang.

 

Du kan læse mere om ordningen her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

 

 

Lempelser på Køre-hviletid:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=5A7C26A9787847EFA862FEC21B78D43C&_z=z

 

Bemærk her at undtagelsen om dispensation for uge-hvil udløber lørdag den 11. april.

 

 

Gyldighedsvilkår på bla. førerkort mv:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=40DB09BB652D4BBF9941954C9CDE80D9&_z=z

 

 

 

Retningslinjer for chauffører og varemodtagere

 

Se                      http://dtl.eu/presserum/nyheder/2020/marts/covid-19-anbefalinger-ved-modtagelse-og-afsendelse-af-gods/

                          NB: dokumentet kan downloades på fra denne side, men er tillige vedlagt her som en PDF

 

Endelig er det stadig en god ide at holde sig orienteret på myndighedernes officielle Corona-side:

 

Se                      https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

 

 

Som anført tidligere, står vi til rådighed, så I er velkomne til at ringe, og har vi ikke svar på rede hånd, finder vi et.

 

Denne information lægges efterfølgende på vognmandslaugets hjemmeside: https://vognmandslauget.dk/

 

 

Med venlig hilsen – og god påske

 

 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


03.april 2020

Corona Status slut uge 14

Uge tre under ”Corona vilkår” er ved at være afsluttet, og også i indeværende uge er der suppleret op med yderligere initiativer og retningslinjer fra myndighederne. Derfor har vi også fået mange spørgsmål fra medlemmer om både støtteordninger og andre afledte spørgsmål.

  

Tilskudsordninger iværksat

 Se:                    

 

https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

Onsdag den 25.marts åbnede Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til lønkompensation, linket hertil er således:

 

                https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguide

 

Bemærk her, at størrelsen for lønkompensation blev hævet i indeværende uge, til nu maximalt kr. 30.000,-  pr måned pr medarbejder.

 

En opdatering i denne uge er også, at den aftale der blev indgået mellem 3F Transport og Arbejdsgiverorganisationerne DTL-A og ATL om muligheden af at kunne hjemsende medarbejdere uden løn, nu er forlænget til 30. april i år.

 

Bemærk også, at støtteordningerne nu er udvidet med en model der gælder for enkeltbilsvognmænd uden ansatte.

 

I ugen der kommer, onsdag den 8. april, bliver der åbnet for ansøgninger for selvstændige for dækning af driftstab – forudsætningen er mindst 40% omsætningsnedgang.

 

Du kan læse mere om ordningen her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

 

 

Lempelser på Køre-hviletid:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=5A7C26A9787847EFA862FEC21B78D43C&_z=z

 

  

Gyldighedsvilkår på bla. førerkort mv:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=40DB09BB652D4BBF9941954C9CDE80D9&_z=z

 

  

Retningslinjer for chauffører og varemodtagere

 

Se                      http://dtl.eu/presserum/nyheder/2020/marts/covid-19-anbefalinger-ved-modtagelse-og-afsendelse-af-gods/

                          NB: dokumentet kan downloades på fra denne side, men er tillige vedlagt her som en PDF

 

Anbefalingerne er senest nu også udkommet på andre sprog end dansk,  dokumentet er vedlagt ovenstående som en pdf.

  

Endelig er det en god ide at holde sig orienteret på myndighedernes officielle Corona-side:

 

Se                      https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

  

Som anført tidligere, står vi til rådighed, så I er velkomne til at ringe, og har vi ikke svar på rede hånd, finder vi et.

 

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


27.marts 2020

Corona Status slut uge 13

Uge to under ”Corona vilkår” er ved at være afsluttet, og også i indeværende uge er der suppleret op med yderligere initiativer og retningslinjer fra myndighederne. Derfor har vi også fået mange spørgsmål fra medlemmer om både støtteordninger og andre afledte spørgsmål. I bliver løbende informeret om ændringer i takt med at de indkommet, primært via DTL´s informations kanaler, og også andre kilder melder sig på banen.

 

Nedenstående gen-indsætter vi link til nogle af de væsentligste, men regn med at meget er under løbende udvikling, hvorfor det giver bedre mening at anvende disse, og andre link, når man har brug for dem, end at printe dem ud !

 Tilskudordninger iværksat

 

Se:                     https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

Onsdag den 25.marts åbnede Erhvervs styrelsen for ansøgninger til løn kompensation, linket hertil er således:

 

                https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguide

 

Bemærk også, at støtteordningerne nu er udvidet med en model der gælder for enkeltbils vognmænd uden ansatte.

 

 Lempelser på Køre-hviletid:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=5A7C26A9787847EFA862FEC21B78D43C&_z=z

 

Bemærk at dispensationer for køre-hviletider blev forlænget i indeværende uge.

  

Gyldighedvilkår på bla. førerkort mv:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=40DB09BB652D4BBF9941954C9CDE80D9&_z=z

   

Retningslinjer for chauffører og varemodtagere

 

Se                      http://dtl.eu/presserum/nyheder/2020/marts/covid-19-anbefalinger-ved-modtagelse-og-afsendelse-af-gods/

                          NB: dokumentet kan downloades på fra denne side, men er tillige vedlagt her som en PDF

 

Anbefalingerne er senest nu også udkommet på andre sprog end dansk,  dokumentet er vedlagt ovenstående som en pdf.

 

Endelig er det en god ide at holde sig orienteret på myndighedernes officielle Corona-side:

 

Se                      https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Sluttelig bringer vi en overskuelig vejledning fra Revisions virksomheden Grant Thorntoft, der kommer rundt om ikke bare akutte hjælpe ordninger, men er suppleret med både gode råd, og myndighedernes tiltag på udskydelse af Skat og momsforhold. Dokumentet er vedlagt som bilag i PDF format

  

Som anført tidligere, står vi til rådighed, så I er velkomne til at ringe, har vi ikke svar på rede hånd, finder vi et.

  

Med venlig hilsen – og god weekend

  

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


26.marts 2020

Dæktilbud fra Euromaster

 

Fra Euromaster har vi modtaget vedlagte dæktilbud, hvis du er mere interesseret er jeg sikker på at Søren Brinck er parat til at hjælpe – se kontaktpunkter nederst på siden.

  

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 

 

Vi fra Euromaster arbejder stadig, for at holde den danske vognmand kørende, alle 

vores afdelinger er åbne

 

Vi håber at I vil være behjælpelige med, at sende dette tilbud ud til Jeres medlemmer,

jeg som sælger fra Euromaster må ikke kører rundt mere i disse tider, alt mit arbejde 

foregår fra hjemmekontoret.

Tilbud lastbiler

Tilbud jordbiler 

Vi har sammensat et lidt billigt tilbud til vognmænd, som vil have billige nye dæk i

disse tider.

 

Pas godt på hinanden.

 

Med venlig hilsen

Søren Brinck

Key Account Manager

 

 

23.marts 2020

Corona Status slut uge 12

Til:                     Vognmandslaugets medlemmer

 

Første uge under ”Corona vilkår” er ved at være afsluttet, der er kommet rigtig mange nye initiativer og retningslinjer fra myndighederne i løbet af ugen, og vi har også fået mange spørgsmål til flere af dem. I er løbende informeret om ændringer i takt med at de er indkommet, primært via DTL´s informationskanaler, men det kan være vanskeligt at have overblikket over dem alle.

 

Nedenstående indsætter vi link til nogle af de væsentligste, men regn med at meget er under løbende udvikling, det giver derfor bedre mening at anvende disse, og andre link, når man har brug for dem, end at printe dem ud !

 

Tilskudsordninger iværksat

 

Se:                     https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/oversigt-gennemforte-hjalpetiltag-til-dansk-erhvervsliv/

 

 

Lempelser på Køre-hviletid:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=5A7C26A9787847EFA862FEC21B78D43C&_z=z

 

 

 

Gyldighedsvilkår på bla. førerkort mv:

 

Se                      https://www.fstyr.dk/~/~/link.aspx?_id=40DB09BB652D4BBF9941954C9CDE80D9&_z=z

 

 

 

Retningslinjer for chauffører og varemodtagere

 

Se                      http://dtl.eu/presserum/nyheder/2020/marts/covid-19-anbefalinger-ved-modtagelse-og-afsendelse-af-gods/

                          NB: dokumentet kan downloades på fra denne side, men er tillige vedlagt her som en PDF

 

 

 

Endelig er det en god ide at holde sig orienteret på myndighedernes officielle Corona-side:

 

Se                      https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

 

Som anført tidligere, står vi til rådighed, så I er velkomne til at ringe, har vi ikke svar på rede hånd, finder vi et. Det er i tider som disse at I får noget for jeres kontingentkroner !

 

Denne information lægges efterfølgende på vognmandslaugets hjemmeside: https://vognmandslauget.dk/

 

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


16.marts 2020

Vognmandslauget informerer: Servicering af medlemmer

Til:                     Vognmandslaugets medlemmer

 

Situationen, og vilkårene for, at drive Transportvirksomhed i Danmark ændrer sig i disse dage med stor hast, nærmest time for time, under påvirkning af Covid 19.

 

Vi har i Vognmandslauget ikke et bedre overblik over ændringerne  end andre i takt med at de indløber. I stedet henviser vi til de mest oplagte steder at søge information:

 

 

Det officielle Danmarks indgangsvinkel: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

DTL Danske Vognmænd: http://dtl.eu/

 

Og ITD, der specielt på internationale transporter har nyttig viden: https://itd.dk/coronavirus/coronavirus/

 

 

Vi står til rådighed for alle medlemmer der måtte have behov for informationer og uddybninger af de mange nye tiltag som regeringen sætter i værk i disse dage: grænselukning, særvilkår for godstransport, og her senest lønkompensation for private arbejdsgivere mv.

 

Send gerne mail, eller ring til os – enten på 33212414, eller på undertegnedes telefon: 20304460.

 

Det er ikke sikkert at vi har alle svar på rede hånd, men vi undersøger i videst muligt omfang, og vender tilbage.

 

Vores fysiske kontor i Roskilde er pt. lukket ned, men al telefonisk betjening foregår fra hjemmearbejdsplads, og vi tager telefonen, også uden for almindelig kontortid.

 

Denne information lægges efterfølgende på Vognmandslaugets hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


12.marts 2020

Vognmandslauget informerer: Udsættelse af Laugsforsamling 2020

Til:                     Vognmandslaugets medlemmer

 

Udsættelse af den ordinære generalforsamling i Vognmandslauget

 

Som informeret herom til tilmeldte deltagere, måtte vi her til morgen aflyse den planlagte afvikling af årets Laugsforsamling til afholdelse i dag den 12. marts 2020, med henvisning til situationen omkring coronavirus/covid-19. I den forbindelse henvises til den officielle udmelding fra myndighederne gengivet nedenfor.

 

Den ordinære generalforsamling i Vognmandslauget vil blive afholdt, når situationen tillader det/er normaliseret.

 

Den udsatte ordinære generalforsamling vil blive indkaldt på sædvanlig vis med det i vedtægterne forskrevne varsel.

 

 

Med venlig hilsen

  

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 


10.februar 2020

Gå-hjem møde den 18 februar om Sikkerhedskritiske fejl på Tunge Køretøjer

Til:                 Vognmandslaugets medlemmer

 

I efteråret 2019 var et stærkt omdiskuteret emne blandt chauffører og Vognmænd, de opstrammede bødekrav til hvad Færdselsstyrelsen karakteriserer som Sikkerhedskritiske Fejl på Tunge Køretøjer.

 

De opstrammede regler trådte i kraft den 1. januar i år, og siden har Færdselsstyrelsen udgivet et antal oversigter over hvad de betegner som sikkerhedskritiske fejl.

 

Deltag i vores Gå-Hjem møde

 

                      Tirsdag den 18. februar kl 17.30 på TEC i Hvidovre

 

og hør her Advokat Jacob Forman give sin aktuelle status på de ændrede bødekrav.

 

Invitationen er vedlagt – meld jer til, og tag gerne en kollega med til mødet. Vi har inviteret bredt, også til de øvrige vognmandsforeninger på Sjælland, og satser på en god dialog blandt medlemmer og kolleger i branchen.

 

Tilmelding kan se via mail til: info@vognmandslauget.dk, eller på telefon: 33 21 24 14. Medlemsmøde sikkerheds kritiske fejl

 

Vi serverer en sandwich og noget drikke – arrangementet er gratis.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460


03.januar 2020

Oldermandens Nytårshilsen 2020

Vognmandslaugets medlemmer

 

Oldermand Jørgen K. Jensen´s nytårshilsen 2020.

 

 

Med venlig hilsen – og godt nytår til alle

 

 Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


10.december 2019

Sikkerhedskritiske fejl på tunge køretøjer

 

Vi har tidligere skrevet ud om de forhøjede bødetakster ved sikkerheds kritiske fejl på tunge køretøjer, herunder linket op til en kontrolguide for hvordan man som chauffør kan foretage daglige kontroller af køretøjer, så man undgår risikoen for at blive stoppet ved politiets kontroller med sikkerheds kritiske fejl på køretøjet.

 

Fra i fredags den 6. december, har Færdselsstyrelsen nu offentliggjort dels deres egen ”guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel”, samt ikke mindre end 8 fakta-ark, der beskriver hvad Færdselsstyrelsen tolker som sikkerheds kritiske fejl.

 

Guiden og de 8 fakta-ark kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside via dette link: https://www.fstyr.dk/DA/Syn-af-Koretojer/Alvorlige-sikkerhedskritiske-fejl-og-mangler.aspx

 

Vi ligger denne besked ud på Laugets hjemmeside under nyheder: https://vognmandslauget.dk/ , og indsætter ligeledes link til Færdselsstyrelsens hjemmeside under ”nyttige link”: https://vognmandslauget.dk/nyttige-links

 

Er der spørgsmål til materialet er I velkomne til at henvende jer til sekretariatet.

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


27.november 2019

Rea inviterer til testkørsel af ny Iveco S-Way

Vi har modtaget vedlagte invitation fra REA Erhvervsbiler, til testkørsel af ny Iveco S-Way i dagene fredag den 6. og lørdag den 7. december.

 

Alle Laugets medlemmer er velkomne.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460


08.november 2019

Tilbud fra Euromaster og Vognmandskurser fra DTL

 

Fra Euromaster har vi modtaget aktuelle tilbud for november – benyt jer af det, hvis det passer.

Golden Globe

 

Samtidig vil vi blot minde om at DTL i den nærmeste tid kører vognmandskurser – såvel til Varebiler som til Lastvogn her på Sjælland,  således:

 

 

VAREBILER


DTL afholder vognmandskursus for varebiler i uge 48 i Hvidovre

Kursets forløb 

 • Undervisningen har en varighed på min 37 lektioner i alt
 • En uge på kursus afsluttes med en af Færdselsstyrelsen udarbejdet prøve Læs mere>>

 


LASTBILER

DTL afholder vognmandskursus (over 3500 kg) i Roskilde i uge 3 og 8 næste år.   

Kursets forløb
Undervisningen ved DTL’s vognmandskurser har en varighed af min. 144 lektioner*, som fordeler sig således:

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid      hente  hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter 

Læs mere>>

 

 

Med venlig hilsen – og go´ weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 

 


04.november 2019

Mød en kommende lærling næste lørdag, og ha´bremsedokumentation på plads

 

Fra EUC Sjælland har vi modtaget vedlagte – er du på udkig efter en lærling, er der mulighed for også at møde unge med interesse for transport på næste lørdag den 9. hos EUC i Køge, se vedlagte invitation.

 

Debatten om de skærpede bødekrav for sikkerhedskritiske fejl har gået højt den seneste tid, og vi afventer stadig ”kataloget” over hvad der af Færdselsstyrelsen vil blive karakteriseret som ”sikkerhedskritiske fejl”, senest fik vi denne præcisering:

 

En chauffør skal have udvist uagtsomhed for at kunne straffes for fejl og mangler
Færdselsloven opererer ikke med objektivt stafansvar for fejl og mangler ved køretøjer. Det fastslår Transportministeriet i et notat om de forhøjede bødetakster for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler, som træder i kraft ved årsskiftet. En chaufføren har eksempelvis ikke pligt til at foretage en mere tilbundsgående, teknisk undersøgelse af køretøjet inden kørsel, som normalt kun kan udføres af en synsvirksomhed eller en mekaniker
Det betyder ifølge notatet, at det ikke er nok, at et køretøj er behæftet med en fejl eller mangel, for at man som chauffør kan blive straffet.
(transportnyhederne.dk)

 

Bremsefejl er ofte under kategorien ”sikkerhedskritiske fejl” – her kan det være en god idé at bede synshallen hvor man får synet sine køretøjer om at udlevere dokumentationen for bremsetest, og have den liggende i køretøjer. Det fratager ikke hverken chauffør eller vognmand for løbende et være opmærksom på køretøjer/påhængsvogne/trailere s bremseevne, men kan virke som dokumentation for seneste synsmæssige inspektion ved f.eks en vejsidekontrol.

 

Når vi får kataloget over eksempler på sikkerhedskritiske fejl, vil vi sørge for at rundsende Laugets medlemmer.

 

Med venlig hilsen 

   

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


17.oktober 2019

STADIG LEDIGE PLADSER til Fyraftens møde tirsdag den 22. oktober

I mandags sendte vi denne reminder ud til jer om DTL medlemsmøde tirsdag den 22. oktober kl. 18.30 hos TEC i Hvidovre.

Vi har stadig god plads til flere deltagere – så du kan nå det endnu. Vi har fået meldinger om at tilmeldingsmodulet har drillet nogle – du kan tilmelde dig ved blot at svare på denne mail, eller ringe til sekretariatet og blot nævne antal og navne på deltagere, vi skubber deadline helt frem til mandag 21. oktober.

Vi håber at se jer tirsdag i næste uge !

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460

adu@vognmandslauget.dk


20.september 2019

Euromaster Dæktilbud

Til:                       Vognmandslaugets medlemmer

 

Fra Euromaster har vi modtaget nedenstående tilbud. Hvis du er interesseret, så tag direkte kontakt til Søren Brinck

 

Med venlig hilsen – og go´ weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 

 

 

Dæktilbud fra Euromaster.

 

Gør en god handel inden den 1. oktober 2019, spar dette  kr. 150,-

på Michelin og BF Goodrich lastvognsdæk i 17,5'', 19,5'' og 22,5''.

Se vedhæftede.

 

Vi tilbyder også det nye dæk Golden Crown

Priser fra kr. 1700,- til kr.1800,- pr. stk.. Se vedhæftede.

 

Alle dæk, bestilles enten i nærmeste Euromaster, eller hos

sælgerne i region øst.

Husk Euromaster Roskilde åbner kl.06.00 for lastbiler👍

 

 

Ha en god dag.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Brinck

Salgschef Heavy

 


30.august 2019

Transport Øst 2019 i Greve

I weekenden 7.- 9. september åbnes dørene igen for Transport Øst, der også i år finder sted i Greve.

Transportudstillingen er den største af sin slags her på Sjælland, så der er god grund til at lægge vejen forbi Greve i næste weekend. Ud over leverandører til transportbranchen vil også DTL være tilstede, og stå på stand sammen med flere af organisationens samarbejdspartnere som IF Forsikring, Circle K og Tungvognsspecialisten.

 Se mere i dette link, og print din gratis billet ud fra samme side: http://www.transportost.dk/index.php/da/

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


16.maj 2019

Kom til Valgflæsk i Håndværkerforeningen...

Hele to valg står for døren: EU valg den 26. maj, og Folketingsvalget den 5. juni.

 

Da Vognmandslauget er medlem af Kjøbenhavns Håndværkerforening, har vi mulighed for at give vores medlemmer adgang til nogle af Håndværkerforeningens arrangementer. Mandag den 20. maj afholdes et meget aktuelt Valgmøde:

  

Erhvervslivet skal huskes i den kommende valgkamp! Derfor inviterer Håndværkerforeningen København til storslået valgmøde i Moltkes Palæ

 

Vi har samlet et stærkt panel med både erfarne folketings- og kommunalpolitikere til vores valgmøde på mandag den 20. maj, kl. 17-19, hvor vi sætter fokus på erhvervslivets vilkår.

 

Michael Kristiansen er ordstyrer, og hjælper os til en livlig debat. Vi spørger politikerne, hvad deres ambition er for landet hovedstad? Og hvordan de vil arbejde for, at hele landet bakker op om hovedstaden, som et økonomisk og kulturelt kraftcenter, for såvel det lokale erhvervsliv, og for internationale virksomheder og organisationer?

 

Mener du også, at erhvervslivets stemme er vigtig, så kom og vær med!

Dem kan du møde:

Niels E. Bjerrum, Socialdemokratiet (A)

Ida Auken, Radikale (B)

Anders Johansson, Konservative (C)

Mette Thiesen, Nye Borgerlige (D)

Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti (F)

Danny Malkowski, Liberal Alliance (I)

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti (O)

Martin Geertsen, Venstre (V)

Jette Gottlieb, Enhedslisten (Ø)

Kåre Traberg Smidt, Alternativet (Å)

 

Valgmødet foregår mandag den 20. maj 2019, kl. 17-19. Det er gratis og deltage, og du er velkommen tag gerne en kollega med.

 

Tilmelding skal ske via Håndværkerforeningens hjemmeside: www.hfk.dk/valg

 

Det er gratis at deltage, men da vi serverer valgflæsk efter debatten er tilmelding nødvendig. Seneste tilmelding den 19. maj.

  

Jeg håber vi ses

 

Mange hilsner

Christoffer Susé

Adm. direktør i Håndværkerforeningen København

 

 

Tilmelding sker direkte på Håndværkerforeningens hjemmeside.

  

 

Torsdag den 16. maj, sammen med DTL Region Øst og TVS holdes Åbent Hus her på adressen:

 

Åbent hus i Roskilde


Torsdag den 16. maj fra kl. 14 til 17 holder TungVognsSpecialisten (TVS), DTL Region Øst og Vognmandslauget holder åbent hus på den fælles adresse på Københavnsvej 265 i Roskilde.

På dagen markeres også TVS’ ti-års jubilæum. Mød bl.a. DTL’s forsikringspartner If, advokat Jacob Forman og GS Group, som er TVS’ leverandør af TVS Track, flådestyring mv. Der vil være korte indlæg om særtransportbekendtgørelsen, om TVS’ nye koncept den smarte vognmand mv.

Sidst men ikke mindst vil der blive serveret pølser og et glas fadøl.

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


14.maj 2019

Vognmandslauget informerer: Årets Transport Virksomhed er Laugsmedlem...

Vognmandslauget informerer: Årets Transport Virksomhed er Laugsmedlem...

 

 

Spændingen blev udløst i lørdags om hvem der blev Årets Transport Virksomhed 2019 ved DTL´s generalforsamling.

 

Det er med slet skjult stolthed vi kunne konstatere at det blev et medlem af Vognmandslauget der løb med titlen i år:

  

 Årets Transportvirksomhed kåret

Det blev JH Transport & Logistics A/S fra Brøndby, der hev stikket hjem som Årets Transportvirksomhed 2019.

Årets Transportvirksomhed 2019.jpg

Fra venstre: MF Magnus Heuniche (S), Jan Kjelgaard fra AVAS, Bente Hansen fra JH Transport & Logistics fra Brøndby, som vandt Årets Transportvirksomhed 2019, og Bjørn Filtenborg fra Nykøbing Mors. Foto: Per Daugaard.

 

Af Thomas Rumph tru@dtl.eu

 

Kåringen fandt sted på Hotel Radisson Blu i København inden festmiddagen i forbindelse med DTL’s generalforsamling. Medlem af Folketinget og fhv. transportminister Magnus Heuniche agerede vært og bidrog med humor og lune til præsentationen af de finalister og afsløringen af vinderen efter en sms-afstemning og votering i juryen.

Temaet for konkurrencen i år har været bæredygtig drift, herunder rekruttering og ledelse, grøn drift og social ansvarlighed.

Fokus på integration og CO2-reduktion
JH Transport & Logistics rekrutterer bredt på tværs af køn og medvirkede sidste år i et projekt, hvor målsætningen var at integrere flygtninge i transportbranchen og på arbejdsmarkedet. Virksomhedens seniorpolitik giver chauffører over 65 år mulighed for at sammensætte deres egen hverdag, og virksomheden er også godt med på bæredygtig drift: Sidste år reducerede JH Transport & Logistics deres CO2-forbrug med 131 tons og virksomheden fik allerede for et par år tilbage sin første hybridbil.'


De to øvrige virksomheder i finalen var AVAS – Aalborg Vognmandsforretning A/S og Vognmand Filtenborg fra Nykøbing Mors, som i løbet af konkurrencen ligeledes har fået stor anerkendelse for deres arbejde inden for årets tema.

Vinderen fik et gavekort på 25.000 kr. til brug til rekruttering og ledelse, mens de to andenpladser fik hver 7.500 kroner på et gavekort til brug til personaleaktiviteter i virksomheden.


Om konkurrencen
Årets Transportvirksomhed planlægges og afvikles af DTL-Danske Vognmænd i samarbejde med Bridgestone, Circle K, If, Jyske Finans, SOS Dansk Autohjælp, VBG og Volvo Trucks.

  

Vi ønsker Bente Hansen, og alle i J.H.Transport & Logistics A/S tillykke med sejren..

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


12.april 2019

Kom til Transportens Dag hos TEC, torsdag den 25. april

TEC Transport afholder sammen med DTL Region H og Ø Transportens dag

 

                      Torsdag den 25. april kl 14.00 – 18.00

 

Se vedlagte invitation.

 

Der er gratis adgang, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue' does not contain a definition for 'header'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_views_partials_grid_editors_headline_cshtml.Execute() in c:\inetpub\vhosts\vognmandslauget.dk\httpdocs\Views\Partials\Grid\Editors\Headline.cshtml:line 7
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\vhosts\vognmandslauget.dk\httpdocs\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

09.april 2019

FLYTNING af Infomøde/Digitaliseringsværksted i forbindelse med C-Mobile projektet

 

Vi annoncerede tidligere et arrangement Københavns Kommune har tilrettelagt om fremkommeligheds støtte, grundet ringe tilslutning har man valgt at FLYTTE datoen for dette til den 28. maj.

 

Den opdaterede invitation er vedlagt, og Laugets medlemmer er stadig meget velkomne til at deltage….

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460


05.april 2019

Referat fra Laugsforsamling 2019

Vedlagt fremsender vi hermed referat fra Laugsforsamling 2019, der blev afholdt den 14. marts.

 

 

 

 

Billede: venligst udlånt af Niels Møller Madsen, DTL, Redaktør

  

Med venlig hilsen – og go´ weekend

 

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


29.marts 2019

Infomøde/Digitaliseringsværksted i forbindelse med C-Mobile projektet

 

Der arbejdes til stadighed på at gøre trafikken mere smidig, ikke mindst i vores hovedstad, der i stadig stigende omfang er ramt af massive trængselsudfordringer, udfordringer som ikke mindst den professionelle del af trafikbilledet er ramt af.

 

Københavns Kommune har sammen med samarbejdspartnere over nogen tid arbejdet med intelligent trafikstyring – er du interesseret i at høre mere om dette, er her en mulighed via et Digitaliseringsværksted der afholdes mandag den 15. april.

 

Tilmelding sker direkte på vedlagte opslag.

 

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


25.marts 2019

Finalisterne i Årets Transportvirksomhed er fundet

Ud af det nominerede felt på 5 virksomheder, blev de tre finalister til titlen som ”Årets Transport Virksomhed 2019” udpeget i lørdags på Transport 2019 messen i Herning.

 

Det var en fornøjelse at være vidne til at vort eget Laugsmedlem J.H. Transport & Logistics A/S blev udpeget som én af de tre finalister.

 

Vil du supportere J.H. Transport og Logistics yderligere i den nu endnu tættere konkurrence, kan det gøres ved at sende en SMS til 1245, og skrive ”DTL B”. Man kan selvfølgelig også stemme på én af de to øvrige kandidater – gå selv på facebook og se hvordan……

 

Den endelige vinder kåres på DTL´s generalforsamling lørdag den 11. maj, som også er deadline for SMS-afstemningen.

 

 

 

Glade finalister i Årets Transportvirksomhed 2019. Fra venstre: Bente Provstgaard Hansen, JH Transport & Logistics A/S,

Bjørn Filtenborg fra Vognmand Filtenborg og Jan Kjelgaard, adm. direktør for AVAS - Aalborg Vognmandsforretning A/S. Foto: Claus Perregaard

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


18.marts 2019

Laugsforsamling 2019

 

Vi takker for deltagelse ved gårsdagens Laugsforsamling hos Circle K.

 

Vedlagt følger Oldermandens Laugsberetning.

 

Efterfølgende vil også referat fra gårsdagens møde blive lagt op.

 

Under dagsordenens ”eventuelt” var Ebbe Nielsen, passivt medlem, flink at oplyse om en mulighed for transportmulighed til Transport 2019 i Herning :

 

For interesserede, er der således busafgang lørdag den 23. marts kl. 06.00 fra H. Nielsen & Sønner, Vadstrupvej 45, 2880 i Bagsværd. Bussen holder ind for opsamling ved Transportcenter Køge (overfor Circle K stationen) ca. kl. 06.30. Transporten koster kr. 200,- tur/retur til Herning, og skal afregnes i kontanter på dagen. Der er begrænset med pladser, ca. 15 tilbage – så ring til Flemming Andresen forinden og forhør dig om det stadig er muligt at komme med, Flemming har tlf.: 29206126.

  

Med venlig Hilsen – og god weekend

  

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 

 


25.januar 2019

Opsamling fra Netværksmøde 17. januar

Til: Vognmandslaugets medlemmer

 

Vedlagt en opsamling fra vores netværksmøde torsdag den 17.  januar, afholdt på Vognmandslaugets adresse.

Som bilag vedlægges rammerne for den hvervningsindsats som Oldermanden skød i gang på samme møde.

Ligeledes har vi fremstillet en lille folder der kan uddeles til mulige nye medlemmer, der vil vide mere om hvad Vognmandslauget står for. Folderen er i 4 sider, hvis din printer kan udskrive i ”brochureformat” (se i indstillinger til printer)  kan den printes som en A5 der er lige til at folde. Hvis du er interesseret i at have trykte eksemplarer liggende af folderen, kan henvendelse rettes til sekretariatet, så sender vi et antal frem.

  Opsamling Netværksmøde

  Hverve Kampagne 2019

  Bliv medlem - Folder

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


08.januar 2019

Oldermandens Nytårshilsen 2019

Oldermanden har ordet – Nytårshilsen 2019

 

Så blev det den 2. januar 2019, og et nyt år kan tage sin begyndelse. Jeg håber du og din familie kom godt ind i det nye år, og er klar til at tage fat på en ny, og forhåbentlig, travl sæson.

Jeg plejer at bruge lejligheden her ved det nye års begyndelse til at tage en kort tilbageblik på året der er gået, samt også at se lidt ud i tiden der står for os. Årets nytårshilsen gør heller ingen undtagelser på det område i år.

Vi kan på den ene side ikke klage over at transportbranchen ikke fik opmærksomhed i 2018, for det gjorde den meget eftertryggeligt, blot ikke for noget godt, hvilket må ærgre en gammel vognmand, når jeg ved at alle I Laugsmedlemmer, og også mange andre vognmænd landet over, yder en stor indsats, lever op til landets love og regler, herunder betaler jeres skat – måske ikke med glæde, men dog alligevel.

Det jeg tænker på, er naturligvis Kurt Beier sagen, der blev det mest tydelige – og omtalte – eksempel på hvordan nogle vognmænd, og ingen nævnt og ingen glemt i øvrigt, byder fremmed arbejdskraft løn og ansættelsesvilkår vi ikke kan være bekendt, og derfor også giver bagslag – i virkeligheden for hele transportfaget.

Begrebet er "cabotage", og handler nok så meget om hvordan – nogle vognmænd – skruppelløst udnytter smuthuller i lovgivningen, ikke respekterer fair konkurrence på lige vilkår, og mener at blot det ikke bliver opdaget, kan man handle helt uden hæderlighed. Ud over de, typisk udenlandske, chauffører det går ud over i første omgang, går det også ud over alle jer der har orden i sagerne, driver en anstændig forretning og tjener jeres penge på at levere en god service, udført af chauffører der arbejder under ordnede forhold.

Det er let at se konsekvenserne af denne trafik: overfyldte rastepladser med køretøjer på hvide plader, og chauffører der under usle vilkår venter på også at tage din kørsel i morgen. Den nye 25 timers begrænsning for parkering på rastepladser har haft sin berettigelse, men prisen får vi også alle lov til at betale: 4 dobbelte P-bøder til alle her fra årsskiftet – kønt er det ikke at se på.

Så var der lidt mere positivt at hente på de nye regler om tilladelseskrav for Varebiler. Ikke at reglerne er særligt klare, eller logiske, men det er dog en begyndelse. Med tilladelseskrav til også varebilsvognmænd bliver der skabt blot lidt mere rimelighed, og kontrol med en del af vores branche der indtil nu har været lidt af et Wild West foretagende – Sherifferne har nu fået nyt at kaste sig over!

Skal jeg se lidt frem, er der også nyt der påkalder sig opmærksomhed.

Med fare for at virke blot en smule navlebeskuende, bør det vel nævnes, som det også tidligere er kommet ud, at jeg tager endnu et år som Oldermand for Lauget. Vil du have indflydelse på dén plan, kan jeg kun opfordre jer til at møde op til vores Laugsforsamling 2019, der i år finder sted torsdag den 14. marts, også i år hos Circle K.

Og når vi er ved møder så en lille annonce, i bestyrelsen har vi besluttet at vi vil teste en model med medlems/netværksmøder af. Oftest er de arrangementer vi afholder tæt besat med en enkelt faglig emne, og en indlægsholder, og alt for lidt tid til dialog medlemmerne og bestyrelsen imellem. Det prøver vi at gøre noget ved i år, og afholder allerede den 17. januar et medlems/netværksmøde på Laugets adresse i Roskilde. Der kommer snarest en invitation, men kryds allerede nu datoen af i kalenderen.

Af andre arrangementer I som vognmænd kan gøre brug af i året der kommer, kan nævnes Transportmessen, Transport 2019, i Herning der finder sted i marts måned, ligesom der afvikles en række medlemsmøder af DTL-A om blandt andet den nye ferielovgivning, og et andet kursus om transportoverenskomsten. Både vi og DTL vil op til møderne minde jer om hvor og hvornår. I første række vil jeg dog opfordre jer til at komme til medlemsmødet i Vognmandslauget, og gøre jeres stemme gældende her.

Nævnes bør det også, at der her fra årsskiftet er en ny forsikringspartner på banen: fra i dag er der indgået rammeaftale med IF, der afløser den mangeårige aftale, som DTL indtil nu har haft med Codan. Som altid er disse rammeaftaler et tilbud til jer – ikke en pligt. Så brug jeres gode købmandskab når IF forsikring tager fat i jer hver i sær. I sidste ende er det jo din forretning der tæller, og din bundlinje der er vigtig.

Inden jeg slutter, vil jeg da også lige minde om at 2019 bliver et valgår, så inden længe vil politikerne bejle til alle mulige vælgere, og byde hinanden over med løfter og gode intentioner. Som Vognmænd, der får hjulene til at rulle, er vi en attraktiv vælgergruppe – det skal vi huske

når politikerne vil spænde os for deres vogn – gode, og ordentlige vilkår, for transporterhvervet med infrastruktur investeringer der kan ses, miljøkrav der kan opfyldes, og en lovgivning der ikke drukner os i bureaukrati, må være nogle af de mærkesager vi må have lovning på.

Må jeg på denne årets anden arbejdsdag ønske dig, din familie, din virksomhed og dine medarbejdere et rigtig godt nytår.

Jørgen K. Jensen

Oldermand

Vognmandslauget


07.november 2018

Referat fra senest møde i Affaldsnetværket, tirsdag den 18. september

Til deltagerne i Affaldsnetværket i Hovedstaden

 

Jeg fik ingen korrektioner til udkastet fra seneste møde i Affaldsnetværket op til den angivne deadline.

Referat

 

Næste møde i gruppen er stadig Tirsdag den 5. marts 2019 hos Vestforbrændingen, jeg sender dagordensforslag ud i det nye år.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 


02.november 2018

Nostalgi og Dæk tilbud

Fra Euromaster har vi modtaget vedlagte tilbud til vore medlemmer – klik på linket, og se om det er noget for dig. 

tilbud

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460

 


02.oktober 2018

Euromaster Oktober dæk tilbud

Fra Euromaster har vi modtaget vedlagte tilbud – kontakt gerne Søren Brinck hvis det har relevans.

Euromaster komplet hjulkampagne

Åbningstid i Roskilde

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 


28.maj 2018

Oldemandens indlæg ved DTL´s generalforsamling lørdag den 26. maj 2018

 

På DTL Danske Vognmænds generalforsamling afholdt i Odense lørdag den 26. maj, gav Oldermand Jørgen K. Jensen et indlæg som replik til DTL´s generalforsamlings beretning.

 

Indlægget kan ses her: Oldermandens indlæg

 

Se i øvrigt mere fra DTL´s generalforsamlingen via dette link: http://www.dtl.eu/

  

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 

 

 


02.maj 2018

Referat fra seneste møde i Affaldsnetværket, afholdt den 13. marts


16.marts 2018

Laugsforsamling 2018 afholdt i går torsdag den 15. marts

Til:  medlemmer af Vognmandslauget

 

Tak til de mange fremmødte ved årets Laugsforsamling i går torsdag hos Circle K, hvor vi samtidig markerede Vognmandslaugets 540 års jubilæum.

 

Vedlagt er Oldermandens Laugsberetning, samt pressemeddelelse fra arrangementet.

Laugsberetning, Pressemeddelse

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget

 


19.februar 2018

Laugsforsamling

Indbydelse til ordinær Laugsforsamling 2018

 

 

Torsdag den 15. marts 2018 - kl. 17.30 hos Circle K, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København SV 

Du inviteres hermed til at deltage ved Laugsforsamling i Vognmandslauget, således som tidligere annonceret i DTL´s månedsmagasin for februar 2017, jf. Laugsartiklernes § 12. stk. 1. 

I 2018 kan Vognmandslauget fejrer sit 540´ års jubilæum, efter grundlæggelsen i 1478, vi har derfor i år fået Christina Feldthaus, kendt fra bl.a. ”So F***ing Special” til at give os et indlæg om hvor F*** Special vi er i Transportfaget - dét skal nok blive spændende.

Vi håber rigtig mange af jer derfor har lyst til at deltage i året Laugsforsamling! 

Forslag til den ordinære Laugsforsamling kan jf. § 14 stilles af medlemmer, med frist til ”inden udgangen af februar måned”, sidste dag herfor vil derfor være onsdag den 28. februar. Forslag skal stilles skriftligt, og med en kort motivering. 

Jævnfør Laugsartiklerne § 12, stk. 3 og 4, har Laugsmedlemmer stemmeret når der er betalt kontingent til Lauget – øvrige stemmeretsforhold er beskrevet i stk. 4. 

 

Program for aftenen

 Klokken  17.30        Dørene åbnes hos Circle K 

 17.45                      Dagens stedvært, Circle K byder velkommen, ved Regional Salesmanager Peer Bjergskov, Circle K

                                     

                                Fremtidens Brændstoffer ved Direktør Peter Rasmussen, Circle K

 

 18.15                      Laugsforsamlingen begynder. Dirigent under forløbet er Advokat André Rouvillain.

                                Dagsorden ifølge Laugsartiklerne.

 

                                Under ”eventuelt”: debat og dialog mellem bestyrelse og fremmødte.

 

 19.15       Indlæg: ”God kommunikation – med hip til Vognmandserhvervet” Tv-vært, Livsstilsekspert, foredragsholder mv. Christine Feldthaus.

 

20.15        Middag, dialog og kollegialt samvær 

 

                                      Menu:

                                      Stegt Flæsk m. nye kartofler & persillesovs, rødbeder og sennep. Dessert: Bagte æbler på sprød butterdejsbund.

                                      Der serveres øl, vand samt kaffe til desserten.

                                     

Vi forventer at være færdige senest 22.00

 

 

Tilmelding er nødvendig.

 

Tilmelding til Laugskontoret på e-mail: info@vognmandslauget.dk , eller tlf. 33 21 24 14 senest torsdag den 8. marts 2018.

 

Vedr. Parkering: Der er fri parkering på adressen, brug de opmærkede båse.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Vognmandslauget

 

 

 

Jørgen K. Jensen

Oldermand                                                                                                                                                          

 

 

 


08.februar 2018

Brug af kraning over husstage.

Til: Vognmandslaugets medlemmer

 

Da ikke alle Vognmandslaugets medlemmer der anvender lastbilmonterede kraner, nødvendigvis er medlem af erfa-gruppen i DTL regie, Kran-Blok- Erfa, bringer vi her nedenstående orientering om kranings opgaver hen over hustage.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

********************************* DTL Kran Blok Erfa Orientering, KBO nr. 019 2018  *******************************************

                                                                                                                                                                     

 

På baggrund af en konkret forespørgsel om reglerne for løft med en kran ind over et hustag, hvor der kan opholde sig personer, bringer vi her Arbejdstilsynets svar på spørgsmålet:

 

Reglen om løft af byrder er beskrevet i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, bilag 1, afsnit 3.1.3, i hvilket de generelle regler for arbejdsredskaber, der anvendes til løft af byrder er beskrevet:

 

3.1.3. Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at personer ikke opholder sig under ophængte byrder, medmindre dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet. Byrder må ikke føres hen over arbejdsområder, hvor der normalt opholder sig personer, hvis disse områder ikke er beskyttede. Hvis dette imidlertid er nødvendigt for en hensigtsmæssig udførelse af arbejdet, skal der fastlægges og anvendes passende procedurer.

 

Det er kranføreren, der har ansvaret for at sikre, at dette bliver overholdt ved at afspærre området. Det er jo ikke meningen, at byrden skal kunne falde ned, men man afspærrer et område for at sikre, at ingen får byrden i hovedet, hvis det alligevel skulle ske. Når man kraner hen over en bygning, hvis tag ikke kan holde til, at byrden tabes på det, giver det derfor tilsvarende god mening, at bygningen skal tømmes. Man skal tømme så mange etager, som det er nødvendigt – det afhænger af byrden og bygningen, men som udgangspunkt vil vi sige, at den øverste etage skal tømmes.

 

 

************************************************ ***** DTL Kran Blok Erfa Orientering ***********************************************’ 

       

 • Eftertryk kun tilladt med tydelig kildeangivelse
 • Ændring af KBO-abonnement, kontakt: fba@dtl.eu

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Vognmandslauget


30.januar 2018

Kursustilbud fra AMUJUUL.DK

Brug vinteren til at opgradere dine medarbejdere eller dig selv:

 

Mentorkurser 3 dage -  Tilmeld nemt her: Mentor Kursuskalender

Få succes med intro at nye medarbejder

Kurset er beregnet til medarbejdere som lære nye medarbejdere op, eller opdatere nuværende kollegaer.

Hvordan lærer man fra sig, hvad er vigtigt at få formidlet, og hvordan får man positivt begejstret nye medarbejdere, så de er klædt på til deres dagligdag.

Deltageren kan medvirke til at skabe og understøtte netværk for erfaringsudveksling inden for eget jobområde herunder anvende forskellige metoder, teknikker og tekniske hjælpemidler med henblik på at sætte kolleger i stand til at udføre eller forbedre udførelsen af opgaver til et tilfredsstillende kvalitetsniveau. 

 

Køreteknik 1 dag -  Tilmeld nemt her:  Køreteknik Kursuskalender

(se også Uheldsforebyggelse for Erhvervs chauffører som der er en rød tråd til)

1 dag på glatbane, tør bane, glatte sving og bakke, katastrofe opbremsninger m.m. som alt sammen foregår hos FDM Sjællandsringen

Kurset har også fokus på distraktioner og stress, der er lavet en rød tråd til Uheldsforebyggelse for Erhvervschauffører som passende kan tages i samme uge. 

 

Uheldsforebyggelse 1 dag – Tilmeld nemt  her: Uheldsforebyggelse Kørsel Kursuskalender

(se også Køreteknik, som der er en rød tråd til)

Fokus på skadesbegrænsning, højresving, cykelistbakkamera, udragende dele osv. 

 

Sikkerhed – Nul arbejdsulykker 1 dag – Tilmeld nemt  her:  Sikker adfærd Kursuskalender

Fokus på personsikkerhed i og omkring bilen: Ind og udstigninger, fald fra liftbagsmæk, fingre i klemme, sikker påklædning, og meget mere. 

 

Energirigtig Kørsel 1 dag – Tilmeld nemt  her:  Energirigtig Kørsel Kursuskalender

Alle kan lære at spare brændstof, også selv om vi skal fra A til B med gods ”i en fart”. Vi har fokus på både brændstof og miljø 

 

Vejen som arbejdsplads 2 dage – Tilmeld nemt her: Vejen som arbejdsplads Kursuskalender

Til chauffører der stopper på offentlig vej for at udføre en arbejdsopgave. Undervisning i at efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler.

Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.  

 

EU efteruddannelse

EU hold hver uge - mandag til fredag 8:00-15:24 i Roskilde

 • Kontakt os, eller tilmeld dig nemt her:  EU Roskilde

 

EU hold i Sorø

 • Kontakt os, eller tilmeld dig nemt her:  EU Sorø

 

EU hold inkl. Vejen som arbejdsplads

  

ADR weekend eller hverdage

ADR grundbevis / Stykgods

 • Weekend hold - Kontakt os, eller tilmeld dig nemt her:  ADR Weekend
 • Hverdags hold - Kontakt os, eller tilmeld dig nemt her:  ADR Hverdage

  

Brug for andre kurser?

 

 

Og vi har meget mere.

Se gerne hele vores kursuskalender her: http://www.amujuul.dk/kursuskalender

 

Savner du noget, så kontakt mig endelig.

 

 

Venlig hilsen

 

Søs Hørup Hølmer

Salgschef

 

           

Et godt uddannelsesmiljø, centralt placeret

og kendt for god service

 

 

Abildgårdsvej 14

4000 Roskilde

46 32 10 22

Direkte: 20 36 80 66

sh@amujuul.dk

www.amujuul.dk

Mød os her:   #AMUJUUL


20.marts 2017

Tag til Transport 2017 Herning

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Tak til de mange medlemmer der deltog på gårsdagens Laugsforsamling hos Circle K.

Vi lægger efterfølgende såvel referat som regnskabsinformationer ud på nettet så snart referatet foreligger, så også jer der ikke nåede det, kan følge med i hvad der foregik.

I øvrigt informerer vi om Transport 2017, der finder sted fra torsdag den 23. marts til lørdag den 25. marts.

Download gratis biletter via dette link:

Invitationskode: T2017MCH

Registrering: http://webshop.transport-messen.dk/Webshop/Identification?id=5&languageId=1

Yderligere vedlægger vi bilag om transportmuligheder.

Ligesom vi klipper om DTL´s deltagelse på messen:

mød DTL på Transport 2017

På næste torsdag, d. 23. marts, åbner Transport 2017-messen i MCH i Herning, og der vil være travlhed på DTLs stand i hal J1 i løbet af messens tre dage: På programmet er politisk debat, fremvisning af produkter og serviceydelser, og rig mulighed for at få en god snak med konsulenter, fagfæller og vore kommercielle samarbejdspartnere.      Torsdag kl. 13-14 er der debat om højresvingsulykker og trafiksikkerhed. Panelet består af forfatter Jens Chr. Grøndahl, Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik, Marianne Weinreich, Cycling Embassy of Denmark, 3Fs Kjeld Jensen og DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Frank Davidsen, underdirektør hos DTL, er ordstyrer.   Senere på dagen er der bl.a. præsentation af COMAsystem, der fremviser deres webbaserede kontraktstyring. Derudover fortæller TVS og Applus+ om tilbud og nye tiltag.      Fredag kl. 13-14 er der politisk debat om fair konkurrence for vare- og kurérbiler med bl.a. social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen fra DF, formanden for SKV, Thomas Jensen, og DTLs Erik Østergaard.   Derefter kommer TVS, COMAsystem, Applus+ og Codan (fra nabostanden) med deres præsentationer, som de gentager lørdag.   Alle tre dage kan besøgende på DTLs stand få lidt godt til ganen: Circle K serverer friskbrygget kaffe og brød dertil, mens Applus+ beværter gæsterne med softice.

Vognmandslauget vil være på DTL standen lørdag formiddag.

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460

adu@vognmandslauget.dk

Københavnsvej 265

4000 Roskilde

www.vognmandslauget.dk


29.marts 2017

Referat og beretning fra KVL Laugsforsamling 16. marts 2017

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Vedlagt finder I referatet fra Laugsforsamlingen 2017, der fandt sted torsdag den 16. marts hos Circle K.

Ud over referatet, vedlægges tillige Oldermandens Laugsberetning, det sammenskrevne regnskab for 2016, samt den præsentation Cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri  anvendte under sit indlæg efter Laugsforsamlingens  afslutning.

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug Referat KVL Laugsforsamling 2017


06.april 2017

Invitation fra Euromaster

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Vedlagt invitation fra Euromaster, Ringsted, til Veteranrally Midtsjælland, der afvikles Lørdag den 29. april.

Der er fri deltagelse.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


06.april 2017

Tilmeld jer årets DTL Generalforsamling 2017

Til: Vognmandslaugets medlemmer

I år afvikles DTL`s generalforsamling Lørdag den 20. maj i Aarhus.

Som medlem af DTL har I naturligvis mulighed for at deltage – se vedlagte information, og ønsker I at deltage, kan henvendelse ske til Laugskontoret.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


24.april 2017

Gå hjem møde Onsdag den 26. april om uddannelse og Lærlinge i Transporterhvervet

Til Vognmandslaugets medlemmer

Der afholdes gå-hjem møde om uddannelse og lærlingeoptag

Onsdag den 26. april kl 17.00 hos TEC i Hvidovre

Mødet er arrangeret i samarbejde med Dansk Erhverv og TEC, se mere i vedlagte invitation, og meld jer gerne til på info@vognmandslauget.dk

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør


25.april 2017

Vognmandslauget informerer: aflysning af gå-hjem-møde, samt Veteranrally Lørdag

Til Vognmandslaugets medlemmer

Grundet lav tilslutning, har vi aflyst gå-hjem-møde hos TEC i morgen onsdag den 26. april.

Vi minder samtidig om arrangementet for Veteranlastbiler nu på lørdag den 29. april hos Euromaster i Ringsted – se vedlagte, tidligere udsendt.

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


23.maj 2017

Oldermandens indlæg ved DTL´ s generalforsamling lørdag den 20. maj.

Til: Vognmandslaugets medlemmer

DTL afviklede sin årlige generalforsamling 2017 i Aarhus, i lørdags den 20. maj.

Vedlagt bringer vi Oldermandens indlæg fra dagen.

Det lykkedes desværre ikke at få kåret Vognmand Anders Larsen til Årets Transport Virksomhed, men flot at han var blandt de tre finalister og også modtog er gavekort på kr. 5.000,-, herunder også tak til de mange der via afstemningen op til dagen gav deres stemme til Anders.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


29.maj 2017

Vognmandslauget informerer: Masse af Vognmands aktiviteter Lørdag den 10. juni

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Vi har tidligere udsendt invitation til Vognmandslaugets årlige skovtur, der i år finder sted lørdag den 10. juni, og går med båd til Flakfortet. Se vedlagte invitation, vi har stadig ledige pladser til såvel aktive som passive medlemmer – og allersidste tilmeldingsfrist er Tirsdag den 30. maj kl 10.00 !

Samme dag, også lørdag den 10. juni, har 3F sat et hverveinitiativ i stand, for at tiltrække flere til chaufførfaget, kaldet ”Transport på Bryggen 2017” – også her er både vognmænd og chauffører velkomne, til et gratis arrangement. Se vedlagte opslag, og del det gerne med jeres chauffører, så der også kunne komme interesserede frem der måske overvejer at blive chauffører – dygtige chauffører er en mangelvare lige nu, så hvervning til faget kan vi kun være interesseret i at støtte !

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


30.maj 2017

Endeligt Referat fra møde i Samarbejdsudvalget for Affaldshåndtering 21. marts hos Kara / Noveren

Hermed seneste referat fra affaldsnetværkets senest møde den 21.3.2017

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


27.juni 2017

Sommertilbud Lastvognsdæk fra Euromaster

Til Vognmandslagets medlemmer

Vi har modtaget vedlagte dæktilbud fra Euromaster, gældende for bla. Laugets medlemmer. Hvis interesseret, da venligst kontakt Søren Brinck fra Euromaster direkte.

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


07.juli 2017

Ferietid i juli

Til Vognmandslaugets medlemmer

Det er ferietid i Vognmandslauget, og kontoret vil fra i dag af og juli måned ud, være bemandet med færre ressourcer end normalt.

Det vil dog være muligt at kontakte os løbende på hovednummeret tlf 33 21 24 14, alternativt henviser vi til DTL´s hovednummer: 70 15 95 00.

 

Med venlig hilsen – og god sommer til alle

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


07.marts 2017

Laugsforsamling 2017 torsdag den 16. marts

Til Vognmandslaugets medlemmer

Tirsdag i sidste uge udsendte vi invitationen til årets Laugsforsamling, der finder sted torsdag den 16. marts.

Husk at melde jer til, enten via mail, eller på Vognmandslaugets telefon – vi har lagt os i selen for et godt arrangement, og håber at se rigtig mange af Vognmandslaugets medlemmer i år!

Vedlagt: invitation og dagsorden.

Indbydelsesbrev Laugsforsamling 2017 Dagsorden KVL Laugsforsamling 2017

Med venlig hilsen

Anders Due


02.marts 2017

Skarpe tilbud fra Euromaster i marts på lastvognsdæk

Til Vognmandslaugets medlemmer

Fra Euromaster har vi netop modtaget vedlagte tilbud på lastvognsdæk, som vi hermed videresender vores medlemmer.

Marts 2017 til Jordbiler og Blandet kørsel


28.august 2017

Kom til Transport Øst, weekenden 2-3 september

Til Vognmandslaugets medlemmer

Som allerede omtalt i DTL´s nyhedsbreve, er der i næste weekend, 2. – 3 september den årlige Transport Øst messe i Greve:

 

MØD DTL – DANSKE VOGNMÆND PÅ TRANSPORT ØST 2. – 3. SEPTEMBER

DTL – Danske Vognmænds Region Øst vil igen i år være at finde på transportudstillingen Transport Øst i Greve næste weekend d. 2. og 3. september.

Forsikringsselskabet Codan, olieselskabet Circle K og Tungvognsspecialisten (TVS) vil også være til stede på standen.

TVS vil præsentere den nye Tyveri- og terrorsikringsløsning og det nye produkt TVS-Løn, som begge bliver beskrevet i det nye nummer af DTL Magasinet, som lander i postkassen hos modtagerne i dag og i morgen.

Derudover kan de besøgende få orientering om TVS Track, som er en naturlig forlængelse af Tacho Online og giver overblik over vognmandens kørselsaktiviteter, samt flådestyringsløsningen ”Lommyfleet”.

Som noget helt nyt vil DTL bruge en udstillingstrailer som platform for standen på Transport Øst. Vognmand Kim Ancker fra Ringsted og medlem af Sjællands Vognmandsforening samt chaufføren Baloo – der er kendt for en lang skadesfri karriere bag rattet – stiller med trækker og udstillingstraileren, der betegnes som vel nok Danmarks sikreste lastbil.

Transport Øst finder sted i Ventrupparken 12, 2670 Greve, lørdag den 2. september fra kl. 10.00 – 17.00 og søndag den 3. september fra kl. 10.00 – 15.00

Læs mere

 

Vognmandslauget vil være tilstede lørdag den 1. september, så kom forbi DTL´s stand på dagen, og få en snak om hvad der rører sig lige nu.

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460

adu@vognmandslauget.dk

Københavnsvej 265

4000 Roskilde

www.vognmandslauget.dk


31.august 2017

Invitation til medlemsarrangement hos APPLUS i Greve

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Nedenstående link/invitation er tidligere offentliggjort i DTL`s nyhedsbrev, men gælder naturligvis også for Vognmandslaugets medlemmer, der samtidig også er DTL Region Hovedstaden.

Arrangementet finder sted torsdag den 14. september.

Applus Greve

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug

Tlf. +4533212414

Mobil +4520304460

adu@vognmandslauget.dk

Københavnsvej 265

4000 Roskilde

www.vognmandslauget.dk


26. september 2017

KVL informerer: mangler du chauffører ?

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Transport uddannelses institutionen Dekra afholder i den kommende tid en række job-messer, hvor de gør en ekstra indsats for at få flere i beskæftigelse i Transport faget, en indsats vi kun kan påskønne, da efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft som chauffør, blot bliver stadig større.

Aktuelt afholdes der rekrutteringsmesse:

Mandag den 2. oktober i Brøndby ved Dekra´s lokaler

Har du derfor mulighed for at afsætte tid på dagen, er Dekra stærkt interesseret i at høre fra dig som vognmænd, hvor du på dagen kan stille op og give din version af hvorfor et job som chauffør giver mening.

Du kan kontakte Dekra direkte – se vedlagte opslag, eller du  kan kontakte sekretariatet der gerne formidler kontaktet.

2017-08-24_Faktaark_Rekrutteringsmesse 1B_TRYK

Har du ikke mulighed for at stille op på en stand, ser man også meget gerne vognmænd og chauffører der blot aflægger messen et besøg.

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


26.september 2017

Invitation Åbent hus fredag den 6. oktober, Københavnsvej 265


16.oktober 2017

Teknisk aften med Applus

Til: Vognmandslaugets medlemmer

 

DTL afvikler den 31. oktober et medlemsmøde hos Applus i Holbæk, hvor syn af trækkere og trailere er hovedemnet, du kan se mere om arrangementet her:

 

teknisk aften med applus

I slutningen af oktober byder Applus Bilsyn igen velkommen til teknisk aften.
 
Det foregår d. 31. oktober i Holbæk. Her vil der være mulighed for at opleve et syn af såvel trækker og trailer på helt tæt hold, ligesom der også bliver god tid til at snakke med DTLs samarbejdspartnere i Codan, Circle K og SOS Dansk Autohjælp.
 
Ingen kommer til at gå sultne hjem, for der trakteres med stegt flæsk med persillesovs.    
 
Program: 
Kl. 17:30        Velkommen – kaffe & Vand                                           
                       Dagens program
                       Introduktion til DTL´s samarbejdspartnere
Kl. 17:45         Teknisk indlæg v/teknisk chef, Lars Kiholm, Applus Bilsyn
Kl. 18:05         Turnus i hold
                       Syn af trækker
                       Syn af trailer
                       Leverandørpræsentation
Kl. 19:00        Sidste nyt fra DTL                       
Kl. 19:20        Spisning - Stegt flæsk m/persillesovs
Kl. 20:00        Afrunding - Tak for i aften 

Tid og sted:
 
Tirsdag d. 31. oktober kl. 17.30-20, Spånnebæk 30, 4300 Holbæk
 
Tilmelding til DTL på tlf. 7015 9500 eller på mail: LBE@dtl.eu 

 


13.oktober 2017

Erhvervspolitisk Topmøde

Til: Vognmandslaugets medlemmer

 

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn arrangerer et stort ”vælgermøde” op til det kommende kommunalvalg, mødet finder sted onsdag den 1. november – og du er inviteret med, også selv om din virksomhed ikke er medlem af Haandværkerforeningen. Da vi ved at rigtig mange af vore medlemmer løser transportopgaver i København, bør du derfor vælge at deltage også selv om din virksomhed ikke er hjemhørende i Københavns Kommune, for på denne måde at øve indflydelse på de københavnske lokalpolitikere.

 

Vi håber at rigtig mange vil deltage aktivt på dette spændende møde – og du har endda mulighed for at stille spørgsmål til politikerne inden mødet via dit tilmelding. Der er på forhånd valgt 4 hovedemner ud til debat, hvoraf ét er høj aktuelt i transportbranchen: ”Trafik, parkering og trængsel”, men med så stærk en repræsentation fra de forskellige parter, kan der i øvrigt spørges ind til alle relevante emner.

 

 

Lauget inviterer til Erhvervspolitisk Topmøde

Kommunalvalget står for døren. Derfor inviterer lauget til debatmøde med spidskandidaterne til Københavns Borgerrepræsentation.

 

Vi spørger politikerne, hvordan de ser på de lokale virksomheder? Hvad er, efter deres mening, gode rammevilkår for erhvervslivet? Hvordan vil de sikre, at folkeskolen bliver bedre til at inspirere eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse? Og ikke mindst, hvad de vil gøre ved trængslen i København?

 

Ved debatmødet kan du møde:
Frank Jensen (A), overborgmester
Mette Annelie Rasmussen (B)
Jakob Næsager (C)
Sisse Marie Welling (SF)
Alex Vanopslagh (LA)
Carl-Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Ninna Hedeager Olsen (Enhl.)
Niko Grünfeld (Alt.)

 

Debatmødet foregår onsdag den 1. november 2017, kl. 17-19 i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, 1302 København K.

 

Efter debatten byder vi på byens bedste valgflæsk, og derfor er tilmelding nødvendig. Det skal du gøre på www.hvfkbh.dk/topmoede

 

Vi glæder os også til at se DIG! Og du er naturligvis velkommen til at supplere med dine egne spørgsmål.

 

Mange hilsner

 

Jørgen K. Jensen
Oldermand

Vognmandslauget

 


19.oktober 2017

Efterårstilbud fra Euromaster

Så er der nye gode efterårstilbud fra Euromaster

link

link


06.november 2017

Bliv klogere på den nye persondatalov

Til Vognmandslaugets medlemmer

 

Den nye persondatalov får virkning fra 1. maj 2018, og både for store såvel som mindre virksomheder gælder at man skal indrette blandt sine rutiner for opbevaring af ”personfølsomme data”, hvad enten det gælder medarbejdere, kunder eller leverandører. 

I den kommende tid er der mulighed for at deltage i 2 forløb om dette emne, se nedenstående nyhedsmail fra DTL:

 

 

fyraftensmøde med COMAsystem og codan

Er du klar til, at persondataforordningen træder i kraft om små 7 måneder?

Og hvordan ser din bundlinje ud?

Det er to spørgsmål, som vi tager fat på 15. november i København ved det foreløbigt sidste i rækken af fyraftensmøder, hvor du kan møde DTLs kommercielle samarbejdspartnere, COMAsystem og CODAN

COMAsystem: Bliv klar til at persondataforordningen træder i kraft
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Udover at skærpe kravene til virksomhedernes opbevaring af personlige data, sker der også en skærpelse af kravet om opbevaringen af ansættelseskontrakter, jobansøgninger, leverandørkontrakter, salg- og indkøbskontrakter, samt andre dokumenter som indeholder persondata.

DTL - Danske Vognmænds samarbejdspartner, COMAsystem, tilbyder en ideel løsning, som er godkendt i forhold til den nye forordning. COMAsystems kontraktstyringssystem tager hånd om alle persondata, som f.eks. virksomhedens ansættelseskontrakter, som bliver opbevaret sikkert.

Som DTL-medlem får du naturligvis rabat på løsningen.

Codan: Få hjælp til at redde din bundlinje
Der stilles højere og større krav til hurtig og fleksibel levering – uanset om der køres for privat- eller erhvervskunder. Derfor er der behov for udvikling i transportbranchen. De virksomheder, der kan indfri kundernes høje forventninger, står ganske enkelt bedre i branchen.
 
Som vognmand får du ved disse fyraftensmøder kendskab til de forhold, der får din virksomhed tilpasset branchens udfordringer. For­vent at blive præsenteret for, hvordan du tjener flere penge på dine kørsler, hvordan du undgår dyre småskader og sikrer din forretnings bundlinje, med den korrekte forsikringsafdækning.
 
Kom om hør Codan fortælle om:

 • Det der typisk går galt i en transportvirksomhed, så overskuddet forsvinder
 • Hvorfor du skal investere i forebyggelse
 • Hvilke metoder og værktøjer du kan gøre brug af, hvis du vil sikre din bundlinje
 • Hvad der oftest kan betale sig at forsikre sig ud af
 • De mest aktuelle risici, som potentielt kan stjæle hele dit overskud

 
Tid og sted:
 
Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, d. 15. november kl. 17.30-20.30, hvor Codan er vært for et lettere traktement.  

Tilmelding til Lene Berthelsen på mail: LBE@dtl.eu 

 

 

 

Persondata om medarbejdere

Dansk Erhverv afholder d. 13. november kl. 9-12.30 kursus i håndtering af persondata om medarbejdere. 
 
Her lærer du at håndtere personoplysninger om medarbejderne korrekt i forbindelse med rekruttering, under og efter ansættelsen.
 
Kurset omhandler både de gældende regler i persondataloven samt de kommende regler i den nye persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018
 
Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
 
Tilmelding senest d. 6. november
 


06.november 2017

Endeligt referat fra seneste møde i Affaldsnetværket, den 3. oktober

Til: deltagerne i Affaldsnetværket i Hovedstaden

 

Vedlagt følger referat udkast fra seneste møde afholdt i Affaldsnetværket den 3. oktober hos Norreco. Referat

 

Næste møde i gruppen afholdes:

 

                             Tirsdag den 13. marts 2018  hos ARC

 

Mødeindkaldelse følger i det nye år.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

 


14.november 2017

Aflysning af Coma/Codanmøde onsdag d. 15/11

Kære alle

 

Tilmeldingen til mødet på onsdag i Codanhus er desværre alt for lav til, at det giver mening at gennemføre. Der var kun 3 virksomheder tilmeldt.

 

Vi har derfor besluttet at aflyse det. 

 

Vi kan overveje, om vi skal give det et nyt forsøg i januar. 

 

Lene har kontaktet de berørte virksomheder. 

 

Jeg beklager.

Mvh. Frank Davidsen

DTL - Danske Vognmænd


02.januar 2018

Nytårshilsen fra Oldermanden

 

Oldermanden har ordet – Nytårs hilsen 2018

Julen og nytåret er overstået – velkommen tilbage på arbejde, men også et "godt nytår" til alle Laugets medlemmer, ønskes I af Oldermanden for det hele.

Selvom det er en kold tid vi lever i, er nytåret jo også indgangen til – netop – et nyt år, ligesom vi går mod lysere tider, og her er 2018 heller ikke nogen undtagelse.

Som vanen byder, vil jeg både fremhæve vigtige forhold fra det gamle år, som noget at det vi enten skal se frem til, eller være opmærksomme på, i det nye år der står for døren.

2017 er gået, og var tror jeg for de fleste et travlt år: der er gang i hjulene, højt forbrug og mange anlægsopgaver, der alt tilsammen giver et højt aktivitetsniveau i transportbranchen, godt for det meste, men også en situation der sætter fokus på en af vores vigtigste ressourcer: kvalificeret arbejdskraft, og muligheden for at tiltrække dygtige, og gerne rutinerede, chauffører. Vi har sagt det før, men det bliver stadig tydeligere: vi har en situation med et stadig større problem med at tiltrække arbejdskraft til faget, og det ser ikke ud til at ændre sig i det nye år. Jeg kan kun opfordre jer til at gøre en indsats på rekruttering, fortæl om et attraktivt erhverv, tag lærlinge ind, og påskøn de gode chauffører I allerede har – nye dygtige hænger ikke på træerne.

Vi har længe ment at der var et skævt forhold mellem de straffe der bliver givet for overtrædelser af køre-hviletiderne, og den forseelse de faktisk dækkede, 2017 var året hvor politikerne faktisk gjorde noget ved forholdet, så bagatelagtige overtrædelser skulle straffes mildere, mod at grove forsyndelser blev straffet højere. På mange måder et fair princip. Derfor har det også været med undren at vi har set at håndhæverne af sanktioner, Politiet, melder ud at de ikke er klar til at forvalte efter de tilpassede regler. Lige nu står igangværende overtrædelser på standby, lad os håbe at de får styr på sagerne i det nye år!

Der var kommunalvalg i 2017, og ser man bort fra dramaet i Slagelse og omegn, gav mønstret i hovedstadsområdet ikke anledning til de store forskydninger i styrkeforholdet på den politiske scene. I København sætter Enhedslisten sig således endnu engang tungt på Teknik- og Miljøborgmester posten der også indbefatter hele trafikområdet, så her skal vi nok også de næste 4 år kæmpe en ulige kamp med byens cyklister, der synes at være de nye helte i trafikbilledet. Man kunne få den tanke, om ikke vi som vognmænd skal til at investere i cykeltrailere for at distribuere varer i hovedstaden. Det bliver måske lettere at rekrutterer cykelchauffører, men nogen effektiv, eller fremtidssikret model, synes det ikke at være.

Vi er i transportfaget vant til at tage højde for køre-hviletidsbestemmelserne, men det var noget af en begmand at en Vognmand her sidst på året blev afkrævet en godtgørelse på 25.000,- kr. for at overtræde arbejdstidsreglerne, der som generelt udgangspunkt sætter en øvre grænse for en samlet ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Det siger sig selv, at vi også som vognmænd skal overholde landets love og regler, men vi er også et erhverv der må løse opgaverne når efterspørgslen er til stede. Det ved vi, og det ved vores chauffører – og mange

vil gerne have lange arbejdsdage, og dermed opretholde en god indtjening. Forholdet er problematisk, ikke mindst i et erhverv som vores, hvor der er både meget stille periode, og perioder hvor vi skal give den gas, og både vi selv og vores chauffører skal tjene penge.

Med vanlig forsinkelse blev der over sommeren indgået nye treårige overenskomster på transportområdet, der således dækker frem til 2020. Der var måske ikke de store overraskelser i mønstret fra hvad vi kendte i forvejen, men dog både lønstigninger, der sammen med øvrige vilkår burde sikre os at chaufførvilkårene er konkurrencedygtige med andre erhverv. Havde vi håbet at den nye overenskomst gav forenklinger, må vi dog konstatere at dette ønske ikke blev opfyldt.

På de indre linjer er denne hilsen også et eksempel på noget af den nyskabelse vi har arbejdet med i året der er gået, fremadrettet kalder vi os nu mundret blot "Vognmandslauget", men kan stadig føre vores historie tilbage til 1478, hvilket giver os positionen som et af landets, og måske verdens, ældste Laug. Med opdateret navn, fulgte også en ny og mere moderne hjemmeside, brug den når I skal orientere jer om aktiviteter og indsatser fra Lauget i fremtiden, se på http://vognmandslauget.dk/ .

Det lykkedes akkurat at få den nye Nordhavnstunnel indviet i det gamle år – i 2018 skal den stå sin praktiske prøve. Forhåbentligt kan det nye anlæg tage noget af trafikpresset fra Nord ind mod det efterhånden store og udbyggede Nordhavnsområde, og håbet er naturligvis at tunnelen blot er første step dels mod en yderligere forlængelse ud mod containerhavnen, og på længere sigt, realisering af den Havnetunnel der for alvor kunne afhjælpe trængslen i Københavns bykerne.

Et "spøgelse" vi og alle andre erhvervsdrivende trues af i det nye år, bliver den nye EU Persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Som arbejdsgivere med både medarbejdere, kunder og leverandører har vi alle "personhenførbare data" liggende, og fremadrettet er det ikke lige meget hvordan dé bliver håndteret. DTL, Dansk Erhverv og flere andre har allerede udbudt diverse informations møder og materialer om forholdet – men skal du og din virksomhed have ro i maven i det nye år, er det nu der skal styr på disse forhold.

Årets Transportvirksomhed 2018 har fokus på arbejdsmiljø og trafiksikkerhed, der må være virksomheder i Vognmandslaugets kreds der kan blande sig i opløbet til den titel i år – jeg opfordrer medlemmerne til at melde ind på den, vi har vundet prisen før, og kan gøre det igen!

Lad mig med disse ord ønske dig, din familie, og din virksomhed et rigtigt godt nytår. Jeg håber vi får lejlighed til at mødes i det nye år – til et af vore arrangementer, og også rigtig gerne til årets Laugsforsamling, der i år finder sted torsdag den 15. marts hos Circle K.

Jørgen K. Jensen

Oldermand

Vognmandslauget