Mulighed for at søge alderslegat hos Fonden Alderstrøst

Fonden Alderstrøst uddeler legater til gamle, værdige og trængende håndværkere eller deres nærmeste pårørende. Det betyder, at ældre medlemmer har mulighed for at søge legat, hvis de opfylder kriterierne; gamle, værdige og trængende. Typisk uddeles der til personer, som alene oppebærer folkepension. (svendebrev + max 200.000 i årsindtægt)

Der uddeles løbende, og næste møde i legatudvalget er den 6. december 2022. Så ansøgninger der er modtaget senest søndag den 4. december 2022, vil blive behandlet på dette møde. Ansøgere kan modtage én legatportion á kr. 15.200 pr. år.

Legatet ansøges direkte via fondens hjemmeside: https://www.fondenalderstroest.dk/ Her behandler fonden ikke ansøgninger der fremsendes pr. mail eller brev.

Ved denne ansøgning, skal ansøger anvende en kopi af svendebrev samt seneste årsopgørelse.