14.november 2017

Aflysning af Coma/Codanmøde onsdag d. 15/11

Kære alle

 

Tilmeldingen til mødet på onsdag i Codanhus er desværre alt for lav til, at det giver mening at gennemføre. Der var kun 3 virksomheder tilmeldt.

 

Vi har derfor besluttet at aflyse det. 

 

Vi kan overveje, om vi skal give det et nyt forsøg i januar. 

 

Lene har kontaktet de berørte virksomheder. 

 

Jeg beklager.

Mvh. Frank Davidsen

DTL - Danske Vognmænd


06.november 2017

Endeligt referat fra seneste møde i Affaldsnetværket, den 3. oktober

Til: deltagerne i Affaldsnetværket i Hovedstaden

 

Vedlagt følger referat udkast fra seneste møde afholdt i Affaldsnetværket den 3. oktober hos Norreco. Referat

 

Næste møde i gruppen afholdes:

 

                             Tirsdag den 13. marts 2018  hos ARC

 

Mødeindkaldelse følger i det nye år.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

 


06.november 2017

Bliv klogere på den nye persondatalov

Til Vognmandslaugets medlemmer

 

Den nye persondatalov får virkning fra 1. maj 2018, og både for store såvel som mindre virksomheder gælder at man skal indrette blandt sine rutiner for opbevaring af ”personfølsomme data”, hvad enten det gælder medarbejdere, kunder eller leverandører. 

I den kommende tid er der mulighed for at deltage i 2 forløb om dette emne, se nedenstående nyhedsmail fra DTL:

 

 

fyraftensmøde med COMAsystem og codan

Er du klar til, at persondataforordningen træder i kraft om små 7 måneder?

Og hvordan ser din bundlinje ud?

Det er to spørgsmål, som vi tager fat på 15. november i København ved det foreløbigt sidste i rækken af fyraftensmøder, hvor du kan møde DTLs kommercielle samarbejdspartnere, COMAsystem og CODAN

COMAsystem: Bliv klar til at persondataforordningen træder i kraft
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Udover at skærpe kravene til virksomhedernes opbevaring af personlige data, sker der også en skærpelse af kravet om opbevaringen af ansættelseskontrakter, jobansøgninger, leverandørkontrakter, salg- og indkøbskontrakter, samt andre dokumenter som indeholder persondata.

DTL - Danske Vognmænds samarbejdspartner, COMAsystem, tilbyder en ideel løsning, som er godkendt i forhold til den nye forordning. COMAsystems kontraktstyringssystem tager hånd om alle persondata, som f.eks. virksomhedens ansættelseskontrakter, som bliver opbevaret sikkert.

Som DTL-medlem får du naturligvis rabat på løsningen.

Codan: Få hjælp til at redde din bundlinje
Der stilles højere og større krav til hurtig og fleksibel levering – uanset om der køres for privat- eller erhvervskunder. Derfor er der behov for udvikling i transportbranchen. De virksomheder, der kan indfri kundernes høje forventninger, står ganske enkelt bedre i branchen.
 
Som vognmand får du ved disse fyraftensmøder kendskab til de forhold, der får din virksomhed tilpasset branchens udfordringer. For­vent at blive præsenteret for, hvordan du tjener flere penge på dine kørsler, hvordan du undgår dyre småskader og sikrer din forretnings bundlinje, med den korrekte forsikringsafdækning.
 
Kom om hør Codan fortælle om:

  • Det der typisk går galt i en transportvirksomhed, så overskuddet forsvinder
  • Hvorfor du skal investere i forebyggelse
  • Hvilke metoder og værktøjer du kan gøre brug af, hvis du vil sikre din bundlinje
  • Hvad der oftest kan betale sig at forsikre sig ud af
  • De mest aktuelle risici, som potentielt kan stjæle hele dit overskud

 
Tid og sted:
 
Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, d. 15. november kl. 17.30-20.30, hvor Codan er vært for et lettere traktement.  

Tilmelding til Lene Berthelsen på mail: LBE@dtl.eu 

 

 

 

Persondata om medarbejdere

Dansk Erhverv afholder d. 13. november kl. 9-12.30 kursus i håndtering af persondata om medarbejdere. 
 
Her lærer du at håndtere personoplysninger om medarbejderne korrekt i forbindelse med rekruttering, under og efter ansættelsen.
 
Kurset omhandler både de gældende regler i persondataloven samt de kommende regler i den nye persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018
 
Sted: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K
 
Tilmelding senest d. 6. november
 


19.oktober 2017

Efterårstilbud fra Euromaster

Så er der nye gode efterårstilbud fra Euromaster

link

link


16.oktober 2017

Teknisk aften med Applus

Til: Vognmandslaugets medlemmer

 

DTL afvikler den 31. oktober et medlemsmøde hos Applus i Holbæk, hvor syn af trækkere og trailere er hovedemnet, du kan se mere om arrangementet her:

 

teknisk aften med applus

I slutningen af oktober byder Applus Bilsyn igen velkommen til teknisk aften.
 
Det foregår d. 31. oktober i Holbæk. Her vil der være mulighed for at opleve et syn af såvel trækker og trailer på helt tæt hold, ligesom der også bliver god tid til at snakke med DTLs samarbejdspartnere i Codan, Circle K og SOS Dansk Autohjælp.
 
Ingen kommer til at gå sultne hjem, for der trakteres med stegt flæsk med persillesovs.    
 
Program: 
Kl. 17:30        Velkommen – kaffe & Vand                                           
                       Dagens program
                       Introduktion til DTL´s samarbejdspartnere
Kl. 17:45         Teknisk indlæg v/teknisk chef, Lars Kiholm, Applus Bilsyn
Kl. 18:05         Turnus i hold
                       Syn af trækker
                       Syn af trailer
                       Leverandørpræsentation
Kl. 19:00        Sidste nyt fra DTL                       
Kl. 19:20        Spisning - Stegt flæsk m/persillesovs
Kl. 20:00        Afrunding - Tak for i aften 

Tid og sted:
 
Tirsdag d. 31. oktober kl. 17.30-20, Spånnebæk 30, 4300 Holbæk
 
Tilmelding til DTL på tlf. 7015 9500 eller på mail: LBE@dtl.eu 

 


13.oktober 2017

Erhvervspolitisk Topmøde

Til: Vognmandslaugets medlemmer

 

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn arrangerer et stort ”vælgermøde” op til det kommende kommunalvalg, mødet finder sted onsdag den 1. november – og du er inviteret med, også selv om din virksomhed ikke er medlem af Haandværkerforeningen. Da vi ved at rigtig mange af vore medlemmer løser transportopgaver i København, bør du derfor vælge at deltage også selv om din virksomhed ikke er hjemhørende i Københavns Kommune, for på denne måde at øve indflydelse på de københavnske lokalpolitikere.

 

Vi håber at rigtig mange vil deltage aktivt på dette spændende møde – og du har endda mulighed for at stille spørgsmål til politikerne inden mødet via dit tilmelding. Der er på forhånd valgt 4 hovedemner ud til debat, hvoraf ét er høj aktuelt i transportbranchen: ”Trafik, parkering og trængsel”, men med så stærk en repræsentation fra de forskellige parter, kan der i øvrigt spørges ind til alle relevante emner.

 

 

Lauget inviterer til Erhvervspolitisk Topmøde

Kommunalvalget står for døren. Derfor inviterer lauget til debatmøde med spidskandidaterne til Københavns Borgerrepræsentation.

 

Vi spørger politikerne, hvordan de ser på de lokale virksomheder? Hvad er, efter deres mening, gode rammevilkår for erhvervslivet? Hvordan vil de sikre, at folkeskolen bliver bedre til at inspirere eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse? Og ikke mindst, hvad de vil gøre ved trængslen i København?

 

Ved debatmødet kan du møde:
Frank Jensen (A), overborgmester
Mette Annelie Rasmussen (B)
Jakob Næsager (C)
Sisse Marie Welling (SF)
Alex Vanopslagh (LA)
Carl-Christian Ebbesen (DF), kultur- og fritidsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard (V)
Ninna Hedeager Olsen (Enhl.)
Niko Grünfeld (Alt.)

 

Debatmødet foregår onsdag den 1. november 2017, kl. 17-19 i Moltkes Palæ, Dr. Tværgade 2, 1302 København K.

 

Efter debatten byder vi på byens bedste valgflæsk, og derfor er tilmelding nødvendig. Det skal du gøre på www.hvfkbh.dk/topmoede

 

Vi glæder os også til at se DIG! Og du er naturligvis velkommen til at supplere med dine egne spørgsmål.

 

Mange hilsner

 

Jørgen K. Jensen
Oldermand

Vognmandslauget

 


26.september 2017

Invitation Åbent hus fredag den 6. oktober, Københavnsvej 265


26. september 2017

KVL informerer: mangler du chauffører ?

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Transport uddannelses institutionen Dekra afholder i den kommende tid en række job-messer, hvor de gør en ekstra indsats for at få flere i beskæftigelse i Transport faget, en indsats vi kun kan påskønne, da efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft som chauffør, blot bliver stadig større.

Aktuelt afholdes der rekrutteringsmesse:

Mandag den 2. oktober i Brøndby ved Dekra´s lokaler

Har du derfor mulighed for at afsætte tid på dagen, er Dekra stærkt interesseret i at høre fra dig som vognmænd, hvor du på dagen kan stille op og give din version af hvorfor et job som chauffør giver mening.

Du kan kontakte Dekra direkte – se vedlagte opslag, eller du  kan kontakte sekretariatet der gerne formidler kontaktet.

2017-08-24_Faktaark_Rekrutteringsmesse 1B_TRYK

Har du ikke mulighed for at stille op på en stand, ser man også meget gerne vognmænd og chauffører der blot aflægger messen et besøg.

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


31.august 2017

Invitation til medlemsarrangement hos APPLUS i Greve

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Nedenstående link/invitation er tidligere offentliggjort i DTL`s nyhedsbrev, men gælder naturligvis også for Vognmandslaugets medlemmer, der samtidig også er DTL Region Hovedstaden.

Arrangementet finder sted torsdag den 14. september.

Applus Greve

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug

Tlf. +4533212414

Mobil +4520304460

adu@vognmandslauget.dk

Københavnsvej 265

4000 Roskilde

www.vognmandslauget.dk


28.august 2017

Kom til Transport Øst, weekenden 2-3 september

Til Vognmandslaugets medlemmer

Som allerede omtalt i DTL´s nyhedsbreve, er der i næste weekend, 2. – 3 september den årlige Transport Øst messe i Greve:

 

MØD DTL – DANSKE VOGNMÆND PÅ TRANSPORT ØST 2. – 3. SEPTEMBER

DTL – Danske Vognmænds Region Øst vil igen i år være at finde på transportudstillingen Transport Øst i Greve næste weekend d. 2. og 3. september.

Forsikringsselskabet Codan, olieselskabet Circle K og Tungvognsspecialisten (TVS) vil også være til stede på standen.

TVS vil præsentere den nye Tyveri- og terrorsikringsløsning og det nye produkt TVS-Løn, som begge bliver beskrevet i det nye nummer af DTL Magasinet, som lander i postkassen hos modtagerne i dag og i morgen.

Derudover kan de besøgende få orientering om TVS Track, som er en naturlig forlængelse af Tacho Online og giver overblik over vognmandens kørselsaktiviteter, samt flådestyringsløsningen ”Lommyfleet”.

Som noget helt nyt vil DTL bruge en udstillingstrailer som platform for standen på Transport Øst. Vognmand Kim Ancker fra Ringsted og medlem af Sjællands Vognmandsforening samt chaufføren Baloo – der er kendt for en lang skadesfri karriere bag rattet – stiller med trækker og udstillingstraileren, der betegnes som vel nok Danmarks sikreste lastbil.

Transport Øst finder sted i Ventrupparken 12, 2670 Greve, lørdag den 2. september fra kl. 10.00 – 17.00 og søndag den 3. september fra kl. 10.00 – 15.00

Læs mere

 

Vognmandslauget vil være tilstede lørdag den 1. september, så kom forbi DTL´s stand på dagen, og få en snak om hvad der rører sig lige nu.

 

Med venlig hilsen – og god weekend

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460

adu@vognmandslauget.dk

Københavnsvej 265

4000 Roskilde

www.vognmandslauget.dk


07.juli 2017

Ferietid i juli

Til Vognmandslaugets medlemmer

Det er ferietid i Vognmandslauget, og kontoret vil fra i dag af og juli måned ud, være bemandet med færre ressourcer end normalt.

Det vil dog være muligt at kontakte os løbende på hovednummeret tlf 33 21 24 14, alternativt henviser vi til DTL´s hovednummer: 70 15 95 00.

 

Med venlig hilsen – og god sommer til alle

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


27.juni 2017

Sommertilbud Lastvognsdæk fra Euromaster

Til Vognmandslagets medlemmer

Vi har modtaget vedlagte dæktilbud fra Euromaster, gældende for bla. Laugets medlemmer. Hvis interesseret, da venligst kontakt Søren Brinck fra Euromaster direkte.

 

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


30.maj 2017

Endeligt Referat fra møde i Samarbejdsudvalget for Affaldshåndtering 21. marts hos Kara / Noveren

Hermed seneste referat fra affaldsnetværkets senest møde den 21.3.2017

Med venlig hilsen

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


29.maj 2017

Vognmandslauget informerer: Masse af Vognmands aktiviteter Lørdag den 10. juni

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Vi har tidligere udsendt invitation til Vognmandslaugets årlige skovtur, der i år finder sted lørdag den 10. juni, og går med båd til Flakfortet. Se vedlagte invitation, vi har stadig ledige pladser til såvel aktive som passive medlemmer – og allersidste tilmeldingsfrist er Tirsdag den 30. maj kl 10.00 !

Samme dag, også lørdag den 10. juni, har 3F sat et hverveinitiativ i stand, for at tiltrække flere til chaufførfaget, kaldet ”Transport på Bryggen 2017” – også her er både vognmænd og chauffører velkomne, til et gratis arrangement. Se vedlagte opslag, og del det gerne med jeres chauffører, så der også kunne komme interesserede frem der måske overvejer at blive chauffører – dygtige chauffører er en mangelvare lige nu, så hvervning til faget kan vi kun være interesseret i at støtte !

 

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


23.maj 2017

Oldermandens indlæg ved DTL´ s generalforsamling lørdag den 20. maj.

Til: Vognmandslaugets medlemmer

DTL afviklede sin årlige generalforsamling 2017 i Aarhus, i lørdags den 20. maj.

Vedlagt bringer vi Oldermandens indlæg fra dagen.

Det lykkedes desværre ikke at få kåret Vognmand Anders Larsen til Årets Transport Virksomhed, men flot at han var blandt de tre finalister og også modtog er gavekort på kr. 5.000,-, herunder også tak til de mange der via afstemningen op til dagen gav deres stemme til Anders.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


25.april 2017

Vognmandslauget informerer: aflysning af gå-hjem-møde, samt Veteranrally Lørdag

Til Vognmandslaugets medlemmer

Grundet lav tilslutning, har vi aflyst gå-hjem-møde hos TEC i morgen onsdag den 26. april.

Vi minder samtidig om arrangementet for Veteranlastbiler nu på lørdag den 29. april hos Euromaster i Ringsted – se vedlagte, tidligere udsendt.

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


24.april 2017

Gå hjem møde Onsdag den 26. april om uddannelse og Lærlinge i Transporterhvervet

Til Vognmandslaugets medlemmer

Der afholdes gå-hjem møde om uddannelse og lærlingeoptag

Onsdag den 26. april kl 17.00 hos TEC i Hvidovre

Mødet er arrangeret i samarbejde med Dansk Erhverv og TEC, se mere i vedlagte invitation, og meld jer gerne til på info@vognmandslauget.dk

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør


06.april 2017

Tilmeld jer årets DTL Generalforsamling 2017

Til: Vognmandslaugets medlemmer

I år afvikles DTL`s generalforsamling Lørdag den 20. maj i Aarhus.

Som medlem af DTL har I naturligvis mulighed for at deltage – se vedlagte information, og ønsker I at deltage, kan henvendelse ske til Laugskontoret.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


06.april 2017

Invitation fra Euromaster

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Vedlagt invitation fra Euromaster, Ringsted, til Veteranrally Midtsjælland, der afvikles Lørdag den 29. april.

Der er fri deltagelse.

 

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug


29.marts 2017

Referat og beretning fra KVL Laugsforsamling 16. marts 2017

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Vedlagt finder I referatet fra Laugsforsamlingen 2017, der fandt sted torsdag den 16. marts hos Circle K.

Ud over referatet, vedlægges tillige Oldermandens Laugsberetning, det sammenskrevne regnskab for 2016, samt den præsentation Cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri  anvendte under sit indlæg efter Laugsforsamlingens  afslutning.

Med venlig hilsen

 

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug Referat KVL Laugsforsamling 2017


20.marts 2017

Tag til Transport 2017 Herning

Til: Vognmandslaugets medlemmer

Tak til de mange medlemmer der deltog på gårsdagens Laugsforsamling hos Circle K.

Vi lægger efterfølgende såvel referat som regnskabsinformationer ud på nettet så snart referatet foreligger, så også jer der ikke nåede det, kan følge med i hvad der foregik.

I øvrigt informerer vi om Transport 2017, der finder sted fra torsdag den 23. marts til lørdag den 25. marts.

Download gratis biletter via dette link:

Invitationskode: T2017MCH

Registrering: http://webshop.transport-messen.dk/Webshop/Identification?id=5&languageId=1

Yderligere vedlægger vi bilag om transportmuligheder.

Ligesom vi klipper om DTL´s deltagelse på messen:

mød DTL på Transport 2017

På næste torsdag, d. 23. marts, åbner Transport 2017-messen i MCH i Herning, og der vil være travlhed på DTLs stand i hal J1 i løbet af messens tre dage: På programmet er politisk debat, fremvisning af produkter og serviceydelser, og rig mulighed for at få en god snak med konsulenter, fagfæller og vore kommercielle samarbejdspartnere.      Torsdag kl. 13-14 er der debat om højresvingsulykker og trafiksikkerhed. Panelet består af forfatter Jens Chr. Grøndahl, Pernille Ehlers, Rådet for Sikker Trafik, Marianne Weinreich, Cycling Embassy of Denmark, 3Fs Kjeld Jensen og DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Frank Davidsen, underdirektør hos DTL, er ordstyrer.   Senere på dagen er der bl.a. præsentation af COMAsystem, der fremviser deres webbaserede kontraktstyring. Derudover fortæller TVS og Applus+ om tilbud og nye tiltag.      Fredag kl. 13-14 er der politisk debat om fair konkurrence for vare- og kurérbiler med bl.a. social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen fra DF, formanden for SKV, Thomas Jensen, og DTLs Erik Østergaard.   Derefter kommer TVS, COMAsystem, Applus+ og Codan (fra nabostanden) med deres præsentationer, som de gentager lørdag.   Alle tre dage kan besøgende på DTLs stand få lidt godt til ganen: Circle K serverer friskbrygget kaffe og brød dertil, mens Applus+ beværter gæsterne med softice.

Vognmandslauget vil være på DTL standen lørdag formiddag.

Anders Due

Direktør

Kjøbenhavns Vognmandslaug

Tlf. +45 33212414

Mobil +45 20304460

adu@vognmandslauget.dk

Københavnsvej 265

4000 Roskilde

www.vognmandslauget.dk


07.marts 2017

Laugsforsamling 2017 torsdag den 16. marts

Til Vognmandslaugets medlemmer

Tirsdag i sidste uge udsendte vi invitationen til årets Laugsforsamling, der finder sted torsdag den 16. marts.

Husk at melde jer til, enten via mail, eller på Vognmandslaugets telefon – vi har lagt os i selen for et godt arrangement, og håber at se rigtig mange af Vognmandslaugets medlemmer i år!

Vedlagt: invitation og dagsorden.

Indbydelsesbrev Laugsforsamling 2017 Dagsorden KVL Laugsforsamling 2017

Med venlig hilsen

Anders Due


02.marts 2017

Skarpe tilbud fra Euromaster i marts på lastvognsdæk

Til Vognmandslaugets medlemmer

Fra Euromaster har vi netop modtaget vedlagte tilbud på lastvognsdæk, som vi hermed videresender vores medlemmer.

Marts 2017 til Jordbiler og Blandet kørsel